Prospectus

nl en

Spanish Module 1

Course
2016-2017

Toegangseisen

Deze cursus is open voor studenten die ingeschreven staan in de Bachelor Latijns-Amerikastudies. Studenten die Spaans willen volgen als keuzevak zijn welkom in het vak Spaans Taalvaardigheid 1 uit de Minor Latijns-Amerikastudies.

Beschrijving

Het taalonderwijs binnen LAS is gekoppeld aan de taalcompetenties die nodig zijn om onderwijs in het Spaans te volgen en om de geleerde competenties die bij deze studie behoren in de praktijk toe te passen. Bij het taalvaardigheidonderwijs wordt aandacht besteed aan de volgende vaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven. De grammatica heeft hierbij een belangrijke rol. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de systematische opbouw en uitbreiding van een basiswoordenschat.

Leerdoelen

Het ontwikkelen van taalcompetenties gerelateerd aan de drie disciplines binnen de opleiding: luisteren A2, lezen A2, spreken A2, schrijven A2

Rooster

Collegerooster LAS

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (2 uur pw) en werkcolleges (4 uur pw)

Studielast

Totale studielast: 280 uur:

 • Uren die aan het volgen van college worden besteed (6 uur p.w. x 13 weken) 78 uur;

 • Uren die aan toetsing worden besteed: 5 uur;

 • Voorbereiding colleges en zelfstudie: 197 uur.

Toetsing

Er zijn twee schriftelijke deel tentamens, een mondeling tentamen en twee woordenschat toetsen:

 • Schriftelijk tentamen 1 (30%);

 • Schriftelijk tentamen 2 (35%);

 • Mondeling tentamen (20%);

 • Twee woordenschat toetsen (2× 7.5%)

Voor het cijfer van beide schriftelijke tentamens gelden de volgende percentages: grammatica 60%, productief/receptief 40%
Voor alle eindcijfers wordt er tussen de resultaten van de tentamendelen gemiddeld.

De herkansing bestaat uit een schriftelijk tentamen over de gehele stof (80% van eindcijfer) en een mondeling (20%). De delen die gehaald zijn hoeven niet herkanst te worden.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

 • Gente hoy 1 – Libro del alumno + CD ISBN 9788415620785

 • Gente hoy 1 – Libro de trabajo + CD ISBN 9788415620792

 • Grammatica kort en bondig Spaans, Y. Mateos Ortega, Intertaal

 • Gramática básica del estudiante de español. Rosario Alonso Raya, Alejandro Castañeda Castro, Pablo Martínez Gila. Editorial Difusión

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Registratie Studeren à la carte and Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Studiecoördinator: M.A.G. van Leeuwen MA

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Er bestaat aanwezigheidsplicht voor werkcolleges.