Prospectus

nl en

La tradizione novellistica

Course
2016-2017

Toegangseisen

Beheersing van het geschreven en gesproken Italiaans op niveau B1.

Beschrijving

Het college behandelt het genre van de novelle, in het bijzonder de Decameron van Boccaccio. Aan de hand van een reader met een representatieve keuze van novelles uit de 13e tot en met de 16e eeuw en artikelen zal worden ingegaan op de bronnen en de epigonen van Boccaccio. Tevens zulke enkele novellen van Boccaccio, Sacchetti, Bandello, Sercambi e.a. worden gelezen en voorzien van commentaar.

Leerdoelen

Inzicht in de kenmerken van het genre van de novelle; interpretatie van novellen uit de 13e-16e eeuw in hun cultureel-historische context; mondelinge discussie en geschreven analyse; ervaring met secundaire bronnen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

  • Totale studielast:140 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Zelfstudie: 112 uur

  • Toetsing: 2 uur

Toetsing

Tentamenrooster

Schriftelijk tentamen met essayvragen

Herkansing

Schriftelijk tentamen met essayvragen

Blackboard

Blackboard.

Literatuur

  • Giovanni Boccaccio, Decameron (editie met voetnoten)

  • Reader

Aanbevolen secundaire literatuur:
Giulio Ferroni, Profilo storico della letteratura italiana, Turijn, Milaan, Einaudi scuola, 2011, volume I, “Boccaccio” (pp. 162-182).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Dr. M.J.J.P. Heijkant

Opmerkingen

Deelname aan het college is verplicht en zal gecontroleerd worden.