Prospectus

nl en

Introduzione alla linguistica italiana

Course
2016-2017

Toegangseisen

Erfenis van Trajanus, Inleiding taalwetenschap, of vergelijkbaar college inleiding taalkunde.

Beschrijving

In this course the students will acquire the basic notions of Italian linguistics

Leerdoelen

Basic notions of Italian phonology, lexicology, morphology, syntax, semantics and pragmatics.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege: gedeeltelijk in het Engels en gedeeltelijk in het Italiaans.

Studielast

  • Totale studielast:140 uur

  • Colleges: 16 uur

  • Zelfstudie: 122 uur

  • Toetsing: 2 uur

Toetsing

Tentamenrooster

Schriftelijk tentamen (100%)

Herkansing

Schriftelijk tentamen (100%)

Blackboard

Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

D’Achille, P., L’italiano contemporaneo. Bologna: Il Mulino (2003), capp. 1, 3, 4
Graffi, G. e S. Scalise, Le lingue e il linguaggio. Bologna: Il Mulino (2002)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelding voor contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

OSZ Wijkplaats