Prospectus

nl en

Klassieke Italiaanse letterkunde

Course
2016-2017

Toegangseisen

Beschrijving

In dit college wordt de Italiaanse literatuur van vooral de Middeleeuwen, de Renaissance en de Verlichting bestudeerd in historisch-maatschappelijk perspectief. Aan de hand van een uitgebreide reader en powerpoint-presentatie wordt o.a. aandacht besteed aan thema’s als het ontstaan en de ontwikkeling van de literatuur in de volkstaal, de positie en functie van de literatuur in de volkstaal t.o.v. die in het Latijn, het onderwijs en het boek in Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd, de Bijbel in literatuur en maatschappij, het lezerspubliek van de klassieke literatuur, de vernieuwing van de literatuur in de Renaissance en de Verlichting; aan genres als het korte gedicht, de brief, de novelle, het politieke traktaat, de geschiedschrijving; aan auteurs als Dante, Petrarca, Boccaccio, Machiavelli en Guicciardini.

Onderdeel van deze cursus is een introductie-bijeenkomst in de Universiteitsbibliotheek op donderdag 17 november 2016, 11.15-13.00 uur, instructieruimte Universiteitsbibliotheek.
Verder dienen hoofdvakstudenten deel te nemen aan de bijeenkomsten over Academische Vaardigheden (onderzoeksvaardigheden) die worden verzorgd door het EAV.

Leerdoelen

Doel van het college is de student vertrouwd te maken met een aantal van de belangrijkste ontwikkelingen en persoonlijkheden in de klassieke Italiaanse letterkunde, en inzicht te verschaffen in de historische bepaaldheid en de maatschappelijke functie van literatuur.
Verder doen de hoofdvakstudenten die deze cursus volgen enige ervaring op met het doen van onderzoek via het schrijven van een paper.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege en zelfstandige literatuurstudie.

Studielast

Studielast hoofdvakstudenten:

 • Totale studielast:140 uur

 • Colleges: 28 uur

 • Bijeenkomsten academische vaardigheden: 4 uur

 • Paper: 35 uur

 • Zelfstudie: 71 uur

 • Toetsing: 2 uur

Studielast niet-hoofdvakstudenten:

 • Totale studielast:140 uur

 • Colleges: 28 uur

 • Zelfstudie: 110 uur

 • Toetsing: 2 uur

Toetsing

Tentamenrooster

 1. Hoofdvakstudenten:
 • Paper (33%)

 • Schriftelijk tentamen (67%)
  Voor beide onderdelen dient een voldoende resultaat behaald te worden.

 1. Niet-hoofdvakstudenten:
 • Schriftelijk tentamen (100%)

Herkansing

 1. Hoofdvakstudenten:
 • Paper (33%)
  en/of

 • Schriftelijk tentamen (67%);
  Voor beide onderdelen dient een voldoende resultaat behaald te worden.

 1. Niet-hoofdvakstudenten:
 • Schriftelijk tentamen (100%)

Opgave van de tentamenstof zal plaatsvinden op college.

Blackboard

Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van
Blackboard

Literatuur

Reader, en een uitgave van De Hel van Dante (wordt opgegeven op college).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelding voor à la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van à la carte onderwijs willen volgen, oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. P.A.W. van Heck