Prospectus

nl en

Seminar BA2 Visual Arts: Abstraction and Modernism in Sculpture 1900-2016

Course
2016-2017

Toelatingseisen

Propedeusewerkcollege III: Schrijven en Presenteren met succes afgerond.

Beschrijving

In de moderne beeldhouwkunst is het begrip abstractie belangrijk. Het wordt veel gebruikt. Tegelijkertijd is het een onbegrijpelijk woord, het kan veel gedaanten aannemen. Is abstractie iets dat samenhangt met moderne kunst? Spreekt het alleen over zichzelf? Is het een essentie van de werkelijkheid? Hangt abstractie samen met de interne structuur van een kunstwerk? In deze werkgroep onderzoeken we de verschillende verschijningsvormen van abstracte beeldhouwkunst. Welke ideeën spelen een rol? Welke beeldhouwers zijn belangrijk? Hoe gebruiken zij abstractie en abstracties in hun werk?

Leerdoelen

 • Kennis hebben van een selectie in beeldhouwkunst gespecialiseerde kunstmusea en de (twintigste eeuwse) beeldhouwkunst die daar gepresenteerd wordt visueel kunnen analyseren.

 • In zicht hebben in hoe (beeldhouw-)collecties tot stand komen en hoe deze toegankelijk worden gemaakt voor specifieke doelgroepen.

 • Kunnen omgaan met bronnen en literatuur op het gebied van de (inter)nationale beeldhouwkunst.
  In staat zijn om over de receptie van beeldhouwkunst in een land een beredeneerd oordeel te formuleren.

 • Een presentatie van 15 minuten over de eigen onderzoeksbevindingen kunnen voorbereiden en presenteren en effectief kunnen reageren op vragen en opmerkingen van docent en medestudenten.

 • Een gestructureerd betoog kunnen schrijven van circa 3000 woorden, exclusief noten en bibliografie, vanuit een compacte en weloverdachte probleemstelling.

Rooster

 • Conceptrooster: 6x op woensdag 13.00 – 17.00 uur (locatie: Museum Beelden Aan Zee)

Maar let op! voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding

Onderwijs

 • Werkcollege, gecombineerd met onderzoek in het museum.

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat de cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. (Zie ook het OER.)

Toetsing

 • Twee teksten: 1 tekst van 1500 woorden; 1 tekst van 2000 woorden; alles exclusief noten. (2 × 30% van eindcijfer).

 • Twee presentaties tijdens het werkcollege (2 × 10% van eindcijfer).

 • 1 Presentatie tijdens de wandeling (10% van eindcijfer).

 • Deelname aan discussies tijdens de werkcolleges (10%van eindcijfer).

Compensatie: het gemiddelde over alle deeltoetsen moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma).
Herkansing: deelname aan de discussies geldt als praktische oefening en kan niet worden herkanst. Als herkansingsmogelijkheid voor het onderdeel Referaat zal indien nodig een vervangende opdracht worden geformuleerd. Het afsluitend werkstuk kan eenmaal worden herkanst.

Blackboard

Van Blackboard wordt gebruik gemaakt.

Literatuur

Lezen ter voorbereiding: algemene literatuur over museum Beelden aan Zee, Scheveningen; Kröller-Müller Museum, Otterlo; Henry Moore Foundation & Henry Moore Institute, Much Hadham / Leeds; Georg Kolbe Museum, Berlijn; Gerhard-Marcks-Haus, Bremen; Lehmbruck-Museum, Duisburg; Musée Maillol, Parijs; Musée Zadkine, Parijs; Musée Bourdelle, Parijs; Hirshhorn, Washington; Nasher Sculpture Center, Dallas; enz.

Onderwerpen tekst 1:

(Hou in de gaten: je kunt en mag ook een institutie / museum koppelen aan je onderwerp.)

1) De Stijl en de beeldhouwkunst | De Stijl and sculpture (e.g. Stedelijk museum Amsterdam)

2) Brancusi en zijn band met Duchamp | Brancusi and the ties to Duchamp (e.g. Centre Pompidou)

3) Bauhaus | Bauhaus (etc.)

4) Clement Greenberg over beeldhouwkunst | Clement Greenberg on sculpture

5) Picasso’s gelaste beelden, Gonzalez | Picasso’s welded sculpture, Gonzalez

6) Tatlin en 0,10 | Tatlin and 0,10

7) Cubistische sculptuur | Cubist sculpture

8) Reliefs van Matisse | Matisse’s reliefs

9) Academisme en abstractie | Academy and abstraction

10) Jacques Lipchitz | Jacques Lipchitz

11) Abstractie en architectuur | Abstraction and architecture

12) Het modernistisch project en de abstractie | The modernist project and abstraction

13) De afschuw van de decoratie | the horror of decoration

14) Brancusi’s monument in Tirgu Jiu | Brancusi’s monument in Tirgu Jiu

15) Abstractie en materiaalgebruik | abstraction and material

16) Modern Sculpture and Carola Giedion-Welcker

Onderwerpen tekst 2:

1) Fritz Wotruba

2) Naum Gabo in Rotterdam

3) Ruud Kuijer

4) André Kruysen

5) Minimal art, Donald Judd

6) De jaren zestig | The sixties

7) Wessel Couzijn in Rotterdam

8) Is Auke de Vries’ werk abstract? | Does Auke de Vries make abstract sculptures?

9) Guiseppe Penone in Rotterdam

10) David Smith

11) De eenvoudige vorm vs. de abstractie | Simple shapes vs. abstraction

12) Richard Serra in Rotterdam

13) Richard Long

14) Rachel Whiteread

15) Anthony Caro

16) André Volten

Literature exam

Penelope Curtis, Sculpture 1900-1945, Oxford University Press 1999 and
Andrew Causey, Sculpture since 1945, Oxford University Press 1998.

Registratie

Via Usis

Registratie Studeren à la carte and Contractonderwijs

N.v.t.

Contact

Dhr Prof.dr. J.B.J. Teeuwisse

Opmerkingen

Geen.