Prospectus

nl en

Final Paper Bachelor Art History

Course
2016-2017

Toegangseisen

Propedeuse Kunstgeschiedenis. Afgeronde tweedejaars Werkcolleges (BA2) en Excursiewerkcollege (of het equivalent daarvan).

Beschrijving

Het bachelorprogramma wordt afgesloten met een werkstuk. In dit werkstuk laat de student zien dat hij/zij een wetenschappelijk onderzoek kan opzetten en uitvoeren. Het onderwerp wordt gekozen binnen de specialisatie van de student en vastgesteld in overleg met de begeleidende docent. Het verdient de voorkeur om dit onderwerp inhoudelijk aan te laten sluiten bij het onderwerp van het BA3 werkcollege of van de hoorcolleges Onderzoeksperspectieven. Voor het begin van het tweede semester moet duidelijk zijn wat het onderwerp is van het werkstuk, bij welk accent en wie de begeleider is.

Leerdoelen

  • Zelfstandig een onderzoek van beperkte omvang kunnen opzetten en uitvoeren met inachtneming van de voor het vakgebied relevante methoden en technieken.

  • Een duidelijke en praktisch uitvoerbare kunsthistorische onderzoeksvraag kunnen formuleren.

  • De voor de beantwoording van de hierboven genoemde onderzoeksvraag benodigde bronnen en literatuur kunnen verzamelen.

  • Op basis van eigen onderzoek – materiaalselectie en –analyse – een beargumenteerde conclusie kunnen formuleren.

  • Onderzoeksresultaten zelfstandig kunnen verwerken in een helder en bondig wetenschappelijk betoog van ongeveer 8500 woorden (dit komt overeen met circa 15 pagina’s, regelafstand 1.5, exclusief noten en literatuur).

Rooster

Voor de tijden van eindwerkstuk besprekingen, zie de informatie op: rooster
Voor de procedures rond het afstuderen, klik hier

Onderwijsvorm

  • Zelfstudie, responsiecolleges en werkstukbegeleiding.

Toetsing

Werkstuk. Het werkstuk bedraagt ca. 17-21 pagina’s, dat is ongeveer 8.500 woorden inclusief noten, bibliografieën en bijlagen.

Alle bachelor eindwerkstukken dienen tenminste digitaal te worden ingeleverd. De student maakt met de begeleidende docent afspraken over het aanleveren van exemplaren op papier.

Voor het inleveren is er een Blackboard-site – BA eindwerkstuk Kunstgeschiedenis 5793VBWY – alwaar onder de knop Assignments de definitieve versie van het werkstuk kan worden ge-upload.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor informatie over de ins en outs van het schrijven van een BA eindwerkstuk.

Literatuur

Afhankelijk van het onderwerp van het eindwerkstuk en in samenspraak met de begeleidende docent.

Aanmelden

Bij de coördinatoren van de verschillende specialisaties (zie bij docenten, via een inschrijfformulier).
NB: voor het begin van het tweede semester moet duidelijk zijn wat het onderwerp is van het werkstuk, bij welk accent en wie de begeleider is.

Contact

Coördinatoren van de verschillende afdelingen:

Of Drs. G.J. (Gerhard Jan) Nauta (onderwijscoördinator)

Opmerkingen

N.v.t.