Prospectus

nl en

Planetary Systems

Course
2016-2017

Toelatingseis

VWO Wiskunde en Natuurkunde.

Beschrijving

In dit college behandelen we de planeten en manen in ons zonnestelsel, evenals kleinere objecten (asteroiden en kometen) en we gaan aan de slag met exoplaneten, planeten rond andere sterren. We bestuderen in detail de fysische en chemische processen die de eigenschappen van planeten bepalen. Waarom loop je op Mars snel een zonnebrand op en wat heeft Jupiter te maken met Trojanen ? Ook kijken we naar de baanbewegingen van planeten en gaan met Kepler en Newton een stapje verder dan in het college Inleiding Astrofysica. We onderzoeken ook de oorsprong van planetenstelsels en proberen te achterhalen hoe uniek ons eigen zonnestelsel is. Het college bestaat uit acht hoorcolleges en een reeks werkcolleges die zijn gericht op de toepassing van de collegestof. Bijvoorbeeld het berekenen van planeet banen, het bepalen van massa’s van objecten in de Kuipergordel, en de detectie van exoplaneten. Het merendeel van de werkcolleges bestaat uit computerpraktika (Python), maar we gaan ook aan de slag met oude tentamen opgaves.

Leerdoelen

Een beter inzicht in de fysische en chemische processen die bepalen hoe een planetenstelsel eruit ziet en een goede inleiding in het onderzoek naar exo-planeten.

Rooster

Zie BSc roosters.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges en computerpractica.

Toetsing

De toetsing vindt plaats middels een schriftelijk tentamen dat 80% van het eindcijfer bepaalt. Verslagen van de computerpractica en ingeleverde opgaves van de werkcolleges bepalen de overige 20%.
Schriftelijk tentamen. Zie het Tentamenrooster.

Blackboard

Nee; informatie over het college staat vermeld op de website van de docent onder ‘Teaching’.

Literatuur

Kopieën van de handouts worden verstrekt aan het begin van ieder college en zijn ook online te downloaden. Een deel van de stof volgt Fundamental Planetary Science: Physics, Chemistry and Habitability, door Jack J. Lissauer en Imke de Pater, isbn 9780521618557. Dit boek is niet verplicht, maar biedt wel achtergrondinformatie bij de handouts van het college.

Aanmelden

Via uSis.
Meer informatie over hoe je je moet inschrijven voor vakken en tentamens, vind je hier.
Voor geïnteresseerden in Aanschuif- en Contractonderwijs, zie deze website.

Contact

Docent: Prof.dr. Harald Linnartz
Assistenten: Vincent Kofman, Steven Bos, Joey Braspenning
Zie ook de website van het vak Planetenstelstels

Opmerkingen

Geen.