Prospectus

nl en

Fourier Physics

Course
2016-2017

Toegangseisen

Optica, Klassieke Mechanica a, Analyse 2 (na)

Beschrijving

Fourier Physics wordt gegeven als een blokcursus en heeft als doel te laten zien hoe fysische verschijnselen die beschreven worden als functie van plaats of tijd, ook beschreven kunnen worden als functie van frequentie of golfgetal, door het gebruiken van Fourier transformaties. Deze beschrijving is vaak voordelig, bijv. omdat we hiermee een differentiaal-vergelijking in het tijdsdomein kunnen omschrijven tot een algebraische vergelijking in het frequentiedomein.

Leerdoelen

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld tijdens de cursus:

  • Modelleren van fysische systemen door gebruik te maken van numerieke Fourier transformaties in Python.

  • Begrip en toepassing van Fourier reeksen en Fourier transformaties voor signaal analyse.

  • Interpretatie van het frequentie spectrum van fysische verschijnselen.

  • Oplos methode van lineaire differentiaal vergelijkingen met behulp van Fourier transformaties.

  • Beschrijving van de respons van een aangedreven harmonische oscillator: frequentie respons en overdrachtsfunctie.

  • Diffractie van golven kunnen beschrijven als Fourier transformaties.

  • Begrip en numerieke modelering van optische systemen door toepassing van de point-spread function.

  • Ontbinden van tijdsafhankelijke signalen in componenten bij verschillende frequenties

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege

Toetsing

Schriftelijk toets met korte open vragen en multiple choice vragen. Deze toets is onderdeel van het vak klassieke mechanica B en de uitslag wordt gebruikt als een bonus op het eindcijfer.

Blackboard

Het studiemateriaal bestaande uit een reader, opgaven en instructies voor practica is beschikbaar via blackboard.
Meer gedetailleerde informatie wordt beschikbaar gemaakt via Blackboard (hiervoor is een ULCN-account nodig).
Blackboard UL

Literatuur

De cursus verwijst naar literatuur gebruikt bij de vakken in het eerste jaar en maakt gebruik van een reader.. Deze is beschikbaar via blackboard.

Contact

Contactgegevens docent: Dr.M.de Dood (Michiel)
Contactgegevens docent: Prof.dr.ir.Oosterkamp(Tjerk)