Prospectus

nl en

Signal Processing and Noise

Course
2016-2017

Toegangseisen

Algemeen: kennis van Fouriertransformaties; experimentele ervaring; bekend met Labview en Python.
De volgende cursussen dienen te zijn gevolgd:
Experimentele Natuurkunde, Labview, Analyse 3 NA (Fourier Transforms)
Dit vak wordt in het Nederlands gedoceerd.

Beschrijving

Het doel van deze cursus is om te leren hoe een fysisch signaal moet worden gemeten en geanalyseerd.
We analyseren daartoe mogelijke bronnen van ruis en interferentie en hoe daar mee om te gaan, bijv. m.b.v. filters. Daarnaast behandelen we (positieve en negatieve) feedback, Fourier- en Laplacetransformaties en eenvoudige systeemtheorie. Ten slotte geven we een inleiding in actieve en passieve elektronische circuits.
Om zowel een theoretische achtergrond als directe experimentele ervaring te vergaren, bestaat de cursus uit een combinatie van hoorcolleges, werkcolleges en practica. De practica zijn verplicht. De cursus wordt gedoceerd vanuit een dictaat dat wordt uitgedeeld aan de studenten. Tevens wordt er achtergrondmateriaal aangeboden.

Leerdoelen

Tijdens deze cursus ontwikkel je relevante theoretische kennis en praktische vaardigheden op de volgende onderdelen:

 • Passieve elektronische circuits:
  Overdrachtsfuncties, complexe impedanties, bode-plots, responsfuncties:

 • Fouriertransformaties en digitale processing:
  Convolutie, discrete Fouriertransformaties, modulatie, aliasing, A/D conversie

 • Ruis en interferentie:
  Ruisspectrum, Johnsonruis, hagelruis, Wiener-Khinchin stelling, reductie van ruis

 • Terugkoppeling en systeemanalyse:
  Negatieve en positieve terugkoppeling, stabiliteitscriterium, Laplace transformaties

 • Operationele versterkers (OpAmps):
  Inverterende versterker, differentiator, integrator, niet-ideale OpAmp.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

We combineren hoorcolleges met werkcolleges en practica. De laatste zijn verplicht. Daarnaast zijn er verplichte toetsen op Blackboard en is er huiswerk voor elk werkcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open opgaven, elke bestaande uit kortere deelvragen.

Om mee te mogen doen aan het tentamen dien je alle vier practica met een voldoende resultaat te hebben afgesloten. Daarnaast dien je de verplichte Blackboardtoetsen en het huiswerk op tijd te hebben gemaakt

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor aankondigingen, achtergrondmateriaal en voor de verspreiding van de handleidingen bij de practica.
Om toegang tot Blackboard te krijgen, is een ULCN account nodig.Blackboard UL

Reading list

Dictaat

Contact

Contact details lecturer: Dr.ir. S.J. van der Molen (Sense Jan)