Prospectus

nl en

Optica

Course
2016-2017

Toegangseisen

geen

Beschrijving

Het vak Optica beschrijft de eigenschappen van licht als elektromagnetische golf. De geometrische optica (1/4 van de stof) gebruikt hiervoor lichtstralen en de principes van Huygens en Fermat. Deze beschrijving is voldoende om de werking van optische instrumenten zoals lenzen, microscopen en telescopen te begrijpen inclusief hun beperkingen. In de golf optica (3/4 van de stof) beschrijf je licht als een elektromagnetische golf en spelen golfeigenschappen zoals diffractie en interferentie een essentiële rol. Daarnaast besteedt dit vak aandacht aan algemene eigenschappen van golven, zoals ook geluids- en watergolven, en de optische polarisatie van licht

Leerdoelen

Na afloop van dit vak begrijpt de student de volgende onderdelen van de optica en kan hier actief mee werken:

  • Propagatie van licht: Huygens bronnen & principe van Fermat

  • Geometrische optica: Breking volgens de wet van Snel en lenswerking door gekromde oppervlakken

  • Optische instrumenten: oog, microscoop, telescoop

  • Golven: harmonische oscillator en harmonische golven als oplossing van de golfvergelijking

  • Golven algemeen: verschil tussen fase- en groepssnelheid, interfererende golven en optische coherentie

  • Optische polarisatie: lineaire en circulaire polarisatie, dubbele breking, λ/2 en λ/4 platen, Brewsterhoek

  • Interferometers: Young’s dubbelspleet, Ringen van Newton, Michelson en Fabry-Perot interferometer

  • Diffractie: Enkele spleet en dubbelspleet met eindige breedte

  • Tralies: Diffractie achter N spleten, diffractie ordes en de resolutie van een traliespectrometer

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Studielast

5 EC = 140 uur
Hoorcolleges: 10 × 2 = 20 uur
Werkcolleges: 10 × 2 = 20 uur
Toetsing: 2 + 3 = 5 uur
Zelfstudie: 95 uur (inclusief maken van huiswerk)

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open vragen.

De facultatieve toets, halverwege de collegeserie, kan je eindcijfer enkel positief beïnvloeden; je eindcijfer C = (t+2T)/3 wanneer je toetscijfer t hoger is dan je tentamencijfer T, of C = T wanneer het tentamencijfer hoger is. Deze compensatieregeling geldt enkel voor het eerste tentamen, maar niet voor het hertentamen.

Door het maken van (online) huiswerkopgaven is een bonus te verdienen, die je cijfer enkel positief kan beïnvloeden. Ook deze compensatieregeling geldt enkel voor het eerste tentamen.

Blackboard

Blackboard is een belangrijke informatiebron bij de cursus Optica. Het bevat onder andere: een gedetailleerd overzicht van de collegestof, alle powerpoint slides van de hoorcolleges, alle opgaven van de werkcolleges, videofilmpjes over veel optica onderwerpen en oude tentamens. Blackboard UL

Literatuur

University Physics, H.D. Young and R.A. Freedman, Addison Wesley 14th edition (ISBN-13: 978-1292100319)

Contact

Contactgegevens docent: Prof.dr.M.van Exter (Martin)