Prospectus

nl en

Chemie van het Leven 1

Course
2016-2017

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coördinator: Dr. A.F.J. Ram
Email: a.f.j.ram@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

In de colleges Chemie van het Leven 1 worden de chemische basisbegrippen (chemische elementen, chemische verbindingen, reacties, mechanismen, interacties), de unieke eigenschappen van water (zuur/base, pKa) en de functie van biomoleculen (nucleïnezuren, aminozuren, lipiden en koolhydraten) in de biologie behandeld. Centraal in het begrijpen van chemische reacties zijn zuur/base reacties: De onderdelen molariteit en pH (buffers) komen tijdens het basispracticum aan de orde. De studenten bestuderen zelfstandig de informatie en opdrachten behorend bij chemisch rekenen voor biologen.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Bijbrengen van basiskennis over moleculen en hun chemische reacties/eigenschappen die een belangrijke rol spelen in de biologie (nucleïnezuren, aminozuren eiwitten, lipiden en koolhydraten).

Eindtermen:
Studenten hebben inzicht verkregen in de chemische eigenschappen van moleculen en hebben inzicht in de rol die deze moleculen spelen in biologische processen.

Rooster

Zie rooster BLOK 1

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, zelfstudie en practicum

Toetsing

Over de colleges Chemie van het Leven 1 en betreffende practica wordt een schriftelijk tentamen gegeven. De cijferopbouw: 50% colleges & Hfst uit Campbell + 50% chemisch rekenen.

Blackboard

  • De powerpoint files van de colleges worden op Blackboard geplaatst

  • Achtergrond en opdrachten behorend bij chemisch rekenen voor biologen

Literatuur

  • Campbell & Reece, Biology, 10th ed, Hoofdstuk 1 t/m 5

  • Powerpoint files van de colleges

  • Document met de achtergrond behorend bij chemisch rekenen voor biologen (Blackboard)

Aanmelden

Via Usis en enrollen in Blackboard

Opmerkingen

Hoorcolleges en practica zijn op elkaar afgestemd.