Prospectus

nl en

Kerncurriculum: Inleiding Literatuurwetenschap

Course
2016-2017

Toegangseisen

Geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

Deze cursus uit het facultaire kerncurriculum biedt een introductie in de benadering, in de geschiedenis en in de analyse van literatuur. Dat gebeurt in dertien stappen. Dertien belangrijke concepten uit de moderne Literatuurwetenschap worden ieder voor zich uitgewerkt aan de hand van een historische periode. Die concepten zijn: werking, identiteit, autoriteit, betekenistoekenning, intertekstualiteit, vorm en affect, belang, het sublieme, referentialiteit, focalisatie, representatie, en hybriditeit. Ieder begrip helpt ten eerste om licht te werpen op een historische periode. Op deze manier komt u in aanraking met de internationaal gangbare periodisering. Ieder begrip helpt ten tweede om aan de hand daarvan een bepaalde benadering van literatuur te behandelen. Tot slot leidt het begrip tot de bespreking van belangrijke analytische begrippen.

Iedere sessie start met een uur hoorcollege waarin de stof uit het boek niet wordt herhaald maar wordt aangevuld. Literaire teksten van de klassieke oudheid tot nu worden daarbij gebruikt. Studenten hebben ondertussen in de voorgaande week thuis het hoofdstuk bestudeerd dat voor die sessie op de rol staat en kunnen in het tweede uur vragen stellen. Het tweede uur is dus integraal interactief van aard. Omdat vooraf nooit bekend is welke vragen er zullen komen is het, zo bewijst het verleden, ook altijd een spannend college-uur.

Leerdoelen

Studenten verwerven kennis van de internationale gangbare periodisering van literatuur; ze kunnen verschillende benaderingen van literatuur herkennen en zich daartoe academisch verhouden; en ze verwerven kennis van belangrijke analytische begrippen, Een even belangrijk doel is dat studenten de basale kennis en vaardigheden aangereikt krijgen die ze in staat stellen interdisciplinair te gaan opereren (literatuur in verband met filosofie, theologie, geschiedenis, kunstgeschiedenis e.d.) of intermediaal (literatuur in verband met film, fotografie, theater, dans, muziek e.d.)

Rooster

Zie Rooster kerncurriculum

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

  • college 24 uur;

  • voorbereiden colleges 36 uur;

  • tussentijdse diagnostische toets 20 uur ;

  • herhalen en bewerken van de stof in het voorbereiden van het tentamen 60 uur.

  • Totaal: 140 uur

Toetsing

Tentamen (100%) Hertentamen (100%)

NB Het tentamen is in beide gevallen een open-boek tentamen, en van exact dezelfde aard.

Blackboard

Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor wat betreft de basale informatie. De werkelijke interactie vindt plaats in het college. Niet adequaat volgen betekent dat studenten zich meteen op achterstand zetten.

Literatuur

  • F-W Korsten; Lessen in literatuur (Nijmegen: Vantilt, 2005).

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Dhr. Prof. dr. F.W.A. (Frans-Willem) Korsten