Prospectus

nl en

Denktank 'Islam in Nederland'

Course
2015-2016

This information is only available in Dutch. h3. !! Dit vak is een Honours Class en alleen beschikbaar voor studenten van een honours college !!

Beschrijving

De Nederlandse overheid worstelt met problematiek rondom islam en moslims in onze samenleving. In deze HC ga je hierover kritisch meedenken en proberen tot oplossingen te komen die bruikbaar zijn voor de overheid.

Achtergrond:

*‘Hete zomer’ van 2014
De verscherping na de zomer van 2014 van veiligheidsmaatregelen rondom Nederlandse Syrië- en IS-gangers, en de aanslag op Charlie Hebdo in Parijs in januari 2015 hebben de zorgen omtrent moslimradicalisme opnieuw doen pieken. Opnieuw, omdat de emotionele, sociale, politieke en juridische reacties op deze gebeurtenissen bijna identiek waren aan die in de periode na 11 september 2001, en met name na de moord op Theo van Gogh in 2004. Het leek wel alsof alle energie, tijd, middelen en menskracht die gedurende de afgelopen tien jaren zijn gestoken in tegengaan van radicalisering, niets hebben opgeleverd.

*Oprichting Denktank Islam in Nederland
De heftige discussies met mijn (met name moslim-)studenten van de Haagse Hogeschool en de Universiteit Leiden over deze gebeurtenissen brachten mij ertoe om met enkelen van hen in september 2014 een ‘denktank’ op te richten. Wij kwamen op gezette tijden bij elkaar en spraken op gestructureerde wijze over een toekomst voor Nederland waar moslims en islam onderdeel van vormen.

Er werd niet alleen gepraat, maar ook actief opgetreden. Zo werd contact gelegd met overheidsinstanties als NCTV en Ministerie van Sociale Zaken, en met maatschappelijke instanties die ervaring hadden met soortgelijke problematiek (joodse organisaties, Amerikaanse ambassade, vrouwenbeweging, islamitische studentenvereniging, moskeeën, ‘zwarte’ scholen). Enkele studenten waren discussiepartners van docenten op middelbare scholen in de Schilderwijk in Den Haag, anderen schreven een opiniestuk dat is gepubliceerd in De Volkskrant.

*Voortzetting Denktank als Honours Class
Deze formule van de denktank wordt voortgezet in de vorm van een Honours Class. Daardoor kan de achtergrondinformatie die de studenten nodig hebben, meer gestructureerd worden aangeboden, en kan beter gebruik gemaakt worden van het bestaande netwerk met overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties. Toch zullen de activiteiten van de denktank ook flexibel blijven, omdat het grotendeels draait op het initiatief en de ideeën van de studenten. Het doel is in ieder geval dat de studenten hun academische vaardigheden kunnen inzetten voor een actueel maatschappelijk vraagstuk, en leren omgaan met de dynamiek van overheidsbeleid, media en maatschappelijk activisme.

Programma

  • Korte colleges over islam in Nederland, en overheidsbeleid;

  • Inventariseren wat volgens ons de belangrijkste probleempunten zijn;

  • Agenda zetten met belangrijkste actiepunten waar we aan gaan werken, in aanvulling op wat we in ieder geval gaan doen, namelijk:

  1. voorbereiden landelijke bijeenkomst “Twee Maten”;

  2. gesprek met jongerenimam in Schilderswijk;

  3. schrijven opiniestuk t.b.v. krant/blog;

  4. sparring partners bij leraren opleiding.

Periode

Woensdag 30 september, 7, 14 oktober, 4, 11, 18, 25 november; 17:00 – 19:00 uur

Locatie

De Oude Sterrewacht, Sterrenwachtlaan 11, Leiden

Maximaal aantal studenten

20

Registratie

Je kunt je voor deze class registreren van 20 augustus tot 10 september via deze link .

Contact

Prof. dr. mr. Maurits Berger