Prospectus

nl en

Gewicht in de Schaal: hoe meet je de ‘impact’ van parlementariërs?

Course
2015-2016

This information is only available in Dutch

!! Dit vak is een Honours Class en alleen beschikbaar voor studenten van een honours college !!

Beschrijving

Elke politicus heeft als bestaansreden om de stemmers in de politieke arena te vertegenwoordigen en om hun interesses te vertalen in het beleid. Sommige politici zijn hier meer capabel in dan anderen. Deze Honours Class zal de vraag behandelen of/in hoeverre de potentie van politici – vooral parlementariërs – om beleid te beïnvloeden gemeten kan worden.

Wat maakt een politicus succesvol? Welke eigenschappen en factoren dragen bij aan een geslaagde politieke carrière? Deze Honours Class zal de vraag behandelen welke eigenschappen van parlementariërs bewijsbaar (meetbaar) bijdragen aan politiek succes . Leunend op inzichten uit de literatuur en eigen onderzoek en experimenten gaan we in deze Honours Class bekijken en meten wat er wel en niet toe doet in de politiek…althans als je verder op wil. We gaan Tweede Kamerleden in de weegschaal leggen.

Programma

16-10 14:00 – 17:00 Prof. W.J.M. Voermans; Opdracht: verzamelen literatuur

23-10 14:00 – 17:00 Gastdocent 1; Literatuuranalyse & opzet onderzoek

30-10 14:00 -17:00 Gastdocent 2; Opzet meting/ontwikkelen weegschaal & Verdelen opdrachten

6-11 14:00 – 17:00 Gastdocent 3; Uitvoeren meting in teams

27-11 14:00 – 17:00 Prof. W.J.M. Voermans; Uitvoeren meting in teams

11-12 14:00 – 17:00 Prof. W.J.M. Voermans; Uitkomsten/Conclusies presenteren aan een panel van experts

Periode

Vrijdag 16, 23, 30 oktober, 6, 27 november, 11 december; 14:00 – 17:00 hrs

Locatie

Kamerlingh Onnes Gebouw, Faculty of Law

Beoordelingsmethode

Groepswerk, paper, presentatie, deelname

Maximaal aantal studenten

20

Blackboard

Blackboard

Registratie

Je kunt je voor deze class registreren van 20 augustus tot 10 september via deze link .

Contact

Prof. Wim Voermans