Prospectus

nl en

De Grote Verhalen van Nederland

Course
2015-2016

This information is only available in Dutch

!! Dit vak is een Honours Class en alleen beschikbaar voor studenten van een honours college !!

Vanwege de vroege start van deze Class is het belangrijk dat je je aanmeldt vóór 31 augustus (in plaats van 10 september)

Beschrijving

De laatste twintig jaar is er sprake van een toenemende politieke en maatschappelijke aandacht voor het begrip ‘Nederlandse identiteit’. Die identiteit wordt veelal gezocht in nationale historische gebeurtenissen en tradities.

In deze cursus willen we de geschiedenis van Nederland op een wat ongebruikelijke manier onder de loep nemen. Enerzijds willen we kijken naar de historische beeldvorming op een aantal gebieden, namelijk politiek, theater, slavernij en wetenschap, en tegelijkertijd willen we die traditionele zienswijzen onderwerpen aan een sterkte/zwakteanalyse, door ze te confronteren met andere mogelijke invalshoeken. Daarbij is een actieve rol weggelegd voor de studenten die uitgedaagd worden de zwakke of juist sterke plekken in de traditionele beeldvorming bloot te leggen. Beeldvorming en blikverruiming, meer nog dan de geschiedenis zelf, staan in deze cursus centraal.

Programma

Week 1: Inleiding tot de cursus, Frans van Lunteren, 16 september

Week 2 en 3: Henk te Velde, 23 & 30 september
Ons huidige geschiedbeeld ondervindt nog steeds de invloed van het werk van de eerste hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis, Robert Fruin, een 19de-eeuwse liberaal met een conservatieve maar goed doordachte visie. Vanuit hedendaags perspectief gezien vertoont die visie de nodige blinde vlekken. Wat zijn die blinde vlekken en in hoeverre blijft zijn geschiedbeeld desondanks verdedigbaar?

Week 4 en 5: Frans van Lunteren, 7 & 14 oktober

Geleerden uit de Gouden Eeuw als Christiaan Huygens en Antoni van Leeuwenhoek speelden een belangrijke rol in de ‘Wetenschappelijke Revolutie’, ook wel gezien als het ontstaan van de moderne wetenschap. Dit proces werd traditioneel gezien als een emancipatie van de wetenschap ten opzichte van religie enerzijds en praktische vragen anderzijds. In hoeverre is dit beeld houdbaar?

Week 6 en 7: Olga van Marion, 28 oktober & 4 november

Toen in januari 1638 de Schouwburg op de Amsterdamse Keizersgracht werd geopend, kreeg het publiek drie historiestukken over de Middeleeuwen voorgeschoteld waarin een canon van helden uit het vaderlandse verleden werd gepresenteerd: Vondels Gijsbregt, Hoofts Gerard van Velsen en een stuk over gravin Jacoba van Beieren. Waren dit echter wel de helden van de nieuwe Republiek?

Week 8 en 9: Matthias van Rossum en Karwan Fatah-Black, 11 & 18 november

De campagne voor het afschaffen van de slavernij behaalde ruim honderdvijftig jaar geleden een klinkende overwinning en slavernij is niet meer weg te denken uit de canon van de Nederlandse geschiedenis. De propaganda die de abolitionisten hebben gemaakt, bepaalt tot vandaag ons beeld van het slavernijverleden, maar klopt dat beeld wel?

Week 10: afsluitende bijeenkomst, 25 november

Periode

Woensdag 16, 23, 30 september, 7, 14, 28 oktober, 4, 11, 18, 25 november; 17:00 – 19:00 hrs

Locatie

Nader te bepalen

Beoordelingsmethode

Essay

Maximaal aantal studenten

20

Blackboard

Blackboard.

Registratie

Vanwege de vroege start van deze Class kun je je aanmelden van 20 tot en met 31 augustus (in plaats van 10 september) via deze link .

Contact

Prof. Frans van Lunteren