Prospectus

nl en

Creative Writing: Het verrassende nut van fictie schrijven

Course
2015-2016

This information is only available in Dutch

!! Dit vak is een Honours Class en alleen beschikbaar voor studenten van een honours college !!

Beschrijving

In deze cursus Creative Writing word je intensief getraind in narratieve technieken. Niet om daarna per se een roman te schrijven (al mag dat natuurlijk), maar vooral om competenties te ontwikkelen die belangrijk zijn in je persoonlijke en professionele leven – ook als bêta of gamma. Want fictie schrijven blijkt ook buiten de literatuur verrassend nuttig.

Fictie is geen franje, maar een fundament voor ons leven als mens. Hoe de vorm door de tijd heen ook verandert, van de troubadour tot de Netflix-serie, verhalen zijn onmisbaar. Ze helpen ons te ordenen wat chaotisch is, van perspectief te wisselen, en onze empathie te trainen. De effecten werken nog sterker wanneer je zelf de maker bent.

In deze honours class word je getraind in verhaaltechnieken, en leer je hoe je deze kunt benutten voor een leniger geest, voor het exploreren van persoonlijke en professionele vraagstukken, en voor het trainen van de empathie die in veel beroepen onmisbaar is om goed te functioneren.

Programma

In zes bijeenkomsten van drie uur en tijdens een SchrijfLab van een dag verdiep je je in verteltheorie en breng je die in de praktijk – en niet alleen om fictie te schrijven. Je maakt kennis met vier cruciale keuzes en hun verrassende toepassingen buiten de literatuur.

 1. Ontwikkelen van een verhaallijn
  We gebruiken onder meer het standaardwerk over de zeven basisplots van Christopher Booker. Ze blijken ook toepasbaar bij het doordenken van toekomstscenario’s of het maken van levenskeuzes.

 2. Kiezen van het perspectief
  Als schrijver neem je altijd een positie in ten opzichte van je personages en de lezer. Uit het werk van Wayne C. Booth over de retoriek en ethiek van fictie leer je over de effecten. En we exploreren hoe spelen met vertelperspectief je traint in creativiteit en empathie.

 3. Bepalen van het tijdsverloop
  Een verhaal is altijd een uitsnede uit een veel langer tijdsverloop. We oefenen met temporele compositie, en ervaren hoe dat ook buiten de literatuur helpt om te focussen en je mentale lenigheid te vergroten.

 4. Ontwikkelen van een stijl
  Pas als je zinnen schrijft komt een werk tot leven. Aan de hand van ‘Style in Fiction’ van Leech en Short worden literaire stijlkenmerken besproken, en exploreren we hoe keuzes op woord- en zinsniveau de empathie trainen.

Vooraf lees je een literair werk dat door de cursus heen als ijkpunt dient. Delen van theoretische werken geven de noodzakelijke verteltechnische basis. Maar je gaat natuurlijk ook zelf aan de slag met fictie-opdrachten. Daarnaast exploreren we persoonlijke en professionele toepassingen, bijvoorbeeld in de geneeskunde, bedrijfskunde, journalistiek, geschiedenis en natuurkunde.

Periode

Dinsdagen 6, 13, 27 oktober, 3, 10, 17 november; 18:30 – 21:30 uur
November / December: hele dag SchrijfLab (exacte datum in overleg met studenten)

Locatie

De Oude Sterrewacht, Sterrenwachtlaan 11, Leiden

Beoordelingsmethode

Studenten schrijven passages fictie en reflecteren in een aantal essay-opdrachten op de wisselwerking tussen fictie en werkelijkheid.

Maximaal aantal studenten

15

Registratie

Je kunt je voor deze class registreren van 20 augustus tot 10 september via deze link .

Contact

Dr. Pauline Slot
www.paulineslot.nl