Prospectus

nl en

Academisch Ondernemen

Course
2015-2016

This information is only available in Dutch.

Inschrijven voor dit vak kan tot 27 januari 2016, via de link bij ‘registratie’.

Beschrijving

Vertaal je bachelor-onderzoek naar een onderzoeksvoorstel waarbij academische en maatschappelijke belangen in worden vertegenwoordigd, en leer zo waar je je allemaal rekening mee moet houden als succesvol wetenschapper. Docenten komen van binnen en buiten de universiteit; ieder college bestaat uit een theoretisch deel, en een praktijkdeel.

In deze Honours Class komen de verschillende aspecten van het wetenschappelijk ‘bedrijf’ aan de orde. Je gaat zelf aan de hand van de vraagstelling voor je bachelorscriptie actief aan de slag. Als wetenschapper communiceer je met veel uiteenlopende groepen: mede-wetenschappers, maar ook ‘het brede publiek’: je wilt hen informeren over jouw onderzoeksresultaten, en het is belangrijk dat je duidelijk maakt waarom jouw onderzoek belangrijk is. Verschillende vaardigheden zijn dan van belang: schrijven, presenteren, omgaan met ‘de media’ etc. Met sommige van deze vaardigheden zul je kennis maken in een (gast)college, met andere, zoals schrijven, ga je zelf aan de slag.
Om onderzoek te doen, is geld nodig en de hedendaagse wetenschapper moet daarom ook ‘academisch ondernemerschap’ ontwikkelen: subsidies aanvragen en budgetteren zijn daarbij belangrijk.

Programma

Dinsdag 1 maart 2016, 17.00-20.00 uur, zaal Living Lab
College 1: wetenschappelijk onderzoek en bachelorscriptie
In dit college ligt de focus bij de verschillende manieren van onderzoek doen/ kennis vergaren in diverse wetenschappelijke domeinen zoals de natuurwetenschappenen de sociale wetenschappen. Ook inter- en transdisciplinair onderzoek komt aan de orde: bij deze laatste vorm van onderzoek wordt kennis ontwikkeld in de context waarin de nieuwe kennis vervolgens wordt toegepast.
Docent: Emeritus Professor Jan Kijne

Dinsdag 8 maart 2016, 17.00-20.00 uur, zaal Living Lab
College 2: hoe communiceer je over ‘kenniskapitaal’
Met de wellicht wat vage term ‘kenniskapitaal’ wordt bedoeld de waardering door de externe wetenschappelijke wereld van de kennis die binnen universiteit en onderzoeksgroep waarin je werkt is gegenereerd. Bewezen kwaliteit vormt als het ware de basis voor het vertrouwen dat toekomstig onderzoek zal worden uitgevoerd in een kwalitatief goede context. Dit ‘verdiend vertrouwen’ speelt een belangrijke rol bij de beoordeling van aanvragen voor subsidie. Er zijn verschillende methoden om wetenschappelijke kwaliteit te meten.
Docent : drs. ir. Marjoleine van der Meij – FALW Athena Institute

Dinsdag 15 maart 2016, 17.00-21.00 uur, zaal Living Lab
College 3 (seminar van 4 uur): presentaties van vraagstellingen aan elkaar
In twee sessies worden de vraagstellingen voor de BA-scripties van de deelnemende studenten door hen gepresenteerd en besproken, mede aan de hand van de verkregen kennis uit college 1 en 2.
Docent: Ir. S. P. Louwaars

Dinsdag 22 maart 2016, 17.00-20.00 uur, zaal Living Lab
College 4: Hoe kom je als onderzoeker aan geld om onderzoek te doen?
Wetenschappers besteden een (fors) deel van hun tijd aan het schrijven van onderzoeksvoorstellen en subsidieaanvragen met het doel financiële middelen te vinden voor de uitvoering van hun onderzoek. Waarop moet je letten als je dit soort aanvragen schrijft? Wat zijn de verschillen tussen diverse subsidieverstrekkers, zoals NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), de Europese Unie of een bedrijf?
Docent: drs. Ivo de Nooijer

Dinsdag 29 Maart 2016, 17.00-20.00 uur, zaal Living Lab
College 5: Hoe creëer je maatschappelijke relevantie
Om onderzoek te doen, is geld nodig en de hedendaagse wetenschapper moet daarom ook ‘academisch ondernemerschap’ ontwikkelen. Steeds vaker is co-financiering door maatschappelijke partijen (overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties) een vereiste om onderzoeksubsidies te verkrijgen. Dat betekent dat onderzoekers potentiële kennisgebruikers moeten overtuigen mee te financieren aan onderzoek
Docent: dr. Ir. Femke Merx

Dinsdag 5 april 2016, 17.00-20.00 uur, zaal Living Lab
College 6: wetenschap en bedrijf
Alvast oefenen in de boardroom en start ups door spannende tijden loodsen. Tijdens dit college krijgen studenten een inkijk in de kunst van het ondernemen. Op een informele, soms confronterend, open en toegankelijk wijze helpt hij studenten bij het maken van keuzes die gericht zijn op toekomstmogelijkheden buiten het wetenschappelijk onderzoek
Docent: dr. Harmen Jousma

Dinsdag 12 april 2016, 17.00-20.00 uur, zaal Living Lab
College 7: Tijdens dit college gaan studenten samen aan de slag met de vraag: “hoe kunnen we de universiteit ondernemender maken”. De voorbereidingen en basis die tijdens dit college wordt gelegd, vormt de basis voor de actieve en interactieve sessie die op dinsdag 21 april gegeven zal worden.
Docent: Ir. S. P. Louwaars, center for Innovation/ Living Lab.

Dinsdag 19 april 2016, 17.00-20.00 uur, zaal Living Lab
College 8: Het laatste college van deze Honours Class wordt ingevuld door het Center for Innovation, studenten zijn gevraagd om de universiteit ondernemender te maken. Hier gaat de groep zelf een invulling aan geven. Daarnaast zullen we dit laatste college ook gebruiken voor een terugblik/ evaluatie.
Docent: Ir. S. P. Louwaars, center for Innovation/ Living Lab.

Periode

Dinsdag 1, 8, 15, 22, 29 maart, 5, 12, 19 april – 17:00 – 20:00 uur

Locatie

Campus Den Haag, zaal Living Lab

Beoordelingsmethode

Essay

Maximaal aantal studenten

25

Registratie

Meld je voor 27 januari aan via deze link .

Contact

Ir. Sjoerd Louwaars