Prospectus

nl en

Bestuursactiviteiten

Course
2015-2016

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor tweedejaars en derdejaars studenten van HC Bèta & Life Sciences

Beschrijving

Bestuursactiviteiten kunnen onder voorwaarden een onderdeel zijn van het HC traject Bèta & Life Sciences. Het moet dan wel een studentenbestuur betreffen (bijvoorbeeld van studievereniging of congresorganisatie) en je mag er niet voor betaald krijgen d.w.z.het mag geen (bij)baan zijn. Een onkostenvergoeding of representatiekostenvergoeding is geen probleem. Er moet sprake zijn van een substantiële, serieuze bestuursfunctie met een duidelijke verantwoordelijkheid. Je besteedt er minimaal 150 uren aan.
Het wordt aangeraden om voorafgaand aan het bestuurswerk de vakken Persoonlijke Effectiviteit en Wat maakt een leider succesvol? te hebben gedaan, maar dat is geen absolute vereiste.
Als het bestuurswerk veel tijd vergt, er is bijvoorbeeld sprake van een fulltime bestuursfunctie van een half jaar, dan kan je in overleg met de coördinator dispensatie krijgen voor de nominale studieduur die vereist is voor het HC.

Leerdoelen

De persoonlijke leerdoelen leg je vooraf vast in je voorstel, deze zijn afhankelijk van het soort bestuur.

Studielast

Een studentenbestuur dient dusdanig substantieel te zijn dat het een tijdsinvestering vergt die 5 ECTS waard is. Het vergt dus minstens een tijdsbesteding van 150 werkuren + het schrijven van het eindverslag.
Er wordt nooit meer dan 5 ECTS toegekend.

Toetsing

Het bestuurswerk wordt getoetst middels een eindverslag. Dit verslag bestaat uit een inhoudelijke component en een persoonlijke component.
Richtlijnen voor het verslag zijn te krijgen bij de coördinator van het HC traject, middels een mail naar honourscollege@edufwn.leidenuniv.nl

Aanmelden

Een aanvraag om bestuurswerk mee te laten tellen voor het HC traject doe je door een mail te sturen naar honourscollege@edufwn.leidenuniv.nl
Bij deze mail voeg je een aanvraag waarin je de volgende informatie vermeldt:

  • Naam, opleiding, studentnummer en e-mailadres

  • Naam bestuur

  • Omschrijf je bestuurswerk gedetailleerd: wat ga je doen?

  • Wat hoop je te leren van deze ervaring?

  • Waarom zou dit bestuur volgens jou mee moeten tellen voor het honourstraject?

  • Benoem minstens 5 persoonlijke leerdoelen, waar je in je eindverslag ook weer op kunt reflecteren

  • Hoeveel uren/week ben je met dit bestuurwerk bezig en voor welke periode in totaal?

  • Heb je het vak Persoonlijke Effectiviteit gevolgd of ben je dat van plan?

  • Heb je het vak Wat maakt een leider succesvol gevolgd of ben je dat van plan?

Contact

Mw. drs. A. (Lianne) Heun
honourscollege@edufwn.leidenuniv.nl