Prospectus

nl en

Excellentie voor de Klas

Course
2015-2016

Toegangseis

Toegankelijk voor zowel tweede- als derdejaars studenten van het honours college traject Bèta en Life Science. Keuze onderdeel.

Beschrijving

Wil jij leren hoe je je kennis het beste overdraagt, of dat nu is aan academici, professionals of aan middelbare scholieren? Geef je bijles en vraag je je af of je dat didactisch goed aanpakt? Zou je weleens gastlessen willen geven over je favoriete vak? Spreekt leerlingen begeleiden met practicum of hun profielwerkstuk je aan?

Is je antwoord op een van deze vragen JA, sluit je dan aan bij de HC module “Excellentie voor de klas”.
Deze module biedt je een oriëntatie op de theorie van didactiek en de praktijk van doceren. Een stage in het onderwijs op een school en eventueel het Junior Science Lab van de faculteit W&N maakt deel uit van deze oriëntatie. Je krijgt een theoretische basis (over leermateriaal en het leren van leerlingen) die erop gericht is om voldoende handvatten te geven om enkele specifieke docententaken uit te voeren. Het betreft bijvoorbeeld het ontwikkelen van leermateriaal (passend bij het nieuwe programma of passend bij samenhang en afstemming tussen de bètavakken) en het begeleiden van leerlingen (bij bijvoorbeeld projecten, praktische opdrachten of profielwerkstuk of het herhalen/oefenen van leerstof). Dit alles in samenspraak met de docenten en de school of het Junior Science lab. Het geleerde is uiteraard niet alleen toepasbaar in een rol als docent, maar is nuttig voor iedere situatie waar een beroep wordt gedaan op je uitleg- en presentatievaardigheden.

Deze module wordt georganiseerd in samenwerking met het ICLON. Dit is de organisatie van de Universiteit Leiden die ook de educatieve minor en de lerarenopleidingen verzorgt. Je wordt begeleid door de vakdidacticus van het ICLON. De stage op school of in het Junior Science Lab vindt plaats in overleg met de begeleidende docenten aldaar.

Rooster

Collegedata 12 oktober 16.00-20.00 16 november 16.00-20.00 7 december 16.00-20.00 15 februari 16.00-20.00 ### Toetsing

De beoordeling vindt plaats aan de hand van een schriftelijk verslag met daarin een uitwerking van de opdrachten van het ICLON, een beschrijving van de uitgevoerde taken en opgedane ervaringen en de zelfgemaakte leermaterialen.

Aanmelden

Aanmelden voor dit vak, voor 15 september 2015, via https://www.jotform3.leidenuniv.nl/form/51934650273

Contact

honourscollege@edufwn.leidenuniv.nl