Prospectus

nl en

Vrij keuzeonderdeel

Course
2015-2016

Toegangseisen

Toegankelijk voor zowel eerste-, tweede- als derdejaars studenten van het honours college traject Bèta en Life Science.

Beschrijving

Honours College studenten kunnen zelf een voorstel doen ter invulling van een onderdeel van het Honours College programma. Dit kan het volgen van een niet reeds in het programma benoemde cursus zijn, maar ook een individuele taak of opdracht waarmee de student zijn/haar persoonlijke kennis en vaardigheden aantoonbaar vergroot. Voorbeelden zijn het organiseren van een olympiade of wetenschappelijk congres of het ontwikkelen en verzorgen van (aansluitings)onderwijs in de bovenbouw van het vwo.

De individuele opdracht zal altijd worden begeleid en beoordeeld door een aan de Leidse universiteit verbonden examinator. Vooraf worden afspraken vastgelegd over invulling, tijdsduur, tijdsplanning, verslaglegging (zowel inhoudelijk als reflectie over opgedane vaardigheden) en beoordelingscriteria.

Een voorstel tot invulling van de vrije keuzeruimte wordt vooraf voorgelegd aan de trajectcoördinator.

Onderwijsvorm

Volgens afspraak met examinator en trajectcoördinator

Literatuur

Indien relevant in overleg tussen student en examinator

Beoordeling

Volgens afspraak met examinator en trajectcoördinator.

Rooster

Op ieder moment mogelijk

Contact

honourscollege@edufwn.leidenuniv.nl