Prospectus

nl en

Wat maakt een leider succesvol?

Course
2015-2016

Toegangseis

Toegankelijk voor zowel tweede- als derdejaars studenten van het honours college traject Bèta en Life Science. Keuze onderdeel.

Beschrijving

Inleiding
De module is bedoeld voor studenten van het Honours College van de Universiteit Leiden met een wetenschappelijke interesse in leiderschap en/of de ambitie tot leidinggeven en leiderschap en die hun inzicht willen vergroten in succesvol leiderschap op verschillende niveaus in verschillende sectoren van de samenleving.

Inhoud
Kernvraag in de module is ‘Wat maakt een leider succesvol?’. Voor een antwoord is de module een inleidende zoektocht naar wat succesvol leiderschap inhoudt in theorie en onderzoek. We gaan antwoorden zoeken op de volgende intrigerende vragen: Wat is leiderschap? Is leiderschap nodig? Maakt het wat uit wie leider is? Hoe is falend leiderschap te verklaren? Wat is succesvol leiderschap? Wat is nodig voor succesvol leiderschap? Hoe is succesvol leiderschap te leren?

Activiteiten
De opzet van de module is ‘student gericht’ en ‘probleem gestuurd’. ‘Student gericht’ betekent dat de studenten centraal staan. De module bevordert intrinsiek gemotiveerd leren door tegemoet te komen aan de voor die motivatie belangrijke behoeften aan competentie, autonomie, en binding. ‘Probleem gestuurd’ betekent dat de module is gestructureerd rond een centrale vraag. We zoeken een antwoord via verschillende activiteiten: literatuurstudie; interactieve colleges; boekrecensie schrijven, artikelanalyse maken; zelf informatie opsporen, mindmapping, en schrijven van een paper met een antwoord op de centrale vraag.

Leerdoelen

Doelen van de module zijn inzicht in theorieontwikkeling op het gebied van leiderschap, inzicht in onderzoek van leiderschap, en zicht op leiderschap en leiderschapsontwikkeling in de praktijk.
Concrete doelen zijn: kennis van en inzicht in:
Kernbegrippen van leiderschap; conceptualiseringen en operationaliseringen;
Theorieën ter verklaring van falend en succesvol leiderschap;
Onderzoek naar leiderschap; gebieden, vraagstellingen en methodologieën.
De cursus beoogt ook bij te dragen aan de verwerving van de volgende algemene academische capaciteiten: vraagstukken op een onafhankelijke wijze zelfstandig kunnen analyseren, en inzichten gestructureerd en duidelijk mondeling en schriftelijk kunnen presenteren.

Rooster

De colleges hebben een interactief karakter. Van u wordt een belangrijke inbreng verwacht en daarom is het belangrijk dat u zich er goed op voorbereid. Er zal ook een bezoek aan een bedrijf zijn in het kader van leiderschap.

De module wordt twee maal gegeven op woensdagavond: de eerste keer in de periode oktober-december, de tweede keer in de periode februari-mei. Indien er internationale studenten zijn die zich aanmelden, zal de reeks in het tweede semester in het Engels worden gegeven. De eerste periode is VOL aanmelden voor de tweede periode is mogelijk via verhallen@fsw.leidenuniv.

periode oktober-december 30 september 19.00-21.00 14 oktober 19.00-21.00 28 oktober 19.00-21.00 11 november 19.00-21.00 25 november 19.00-21.00 9 december 19.00-21.00 periode februari-mei 17 februari 19.00-21.00 2 maart 19.00-21.00 16 maart 19.00-21.00 6 april 19.00-21.00 20 april 19.00-21.00 4 mei 19.00-21.00 ### Onderwijsvorm Eén uur hoorcollege en één uur werkcollege per week.

Beoordeling en eindcijfer

Van u wordt verwacht dat u de colleges bijwoont en daarin actief participeert, de genoemde literatuur bestudeert, een boekrecensie schrijft, een artikelanalyse schrijft, zelf aanvullende informatie opspoort, een mindmap maakt, en een paper schrijft met het antwoord op de kernvraag van de module.
De studie-investering voor de afzonderlijke onderdelen van de module is: colleges: (6 × 2 uur =) 12 uur , literatuurstudie: 68 uur, boekrecensie: 4 uur, artikelanalyse: 8 uur, zelf aanvullende informatie opsporen: 8 uur, mindmapping: 4 uur, schrijven van paper: 34 uur. In totaal is de studie-investering voor de module (5 EC x 28 uur =) 140 uren.
Het eindcijfer voor uw niet te herkansen werk voor deze module wordt als volgt berekend: het cijfer voor uw boekrecensie 2/10, artikel-analyse: 2/10, mindmap: 2/10, en paper: 4/10. Voorbeeld: een 8 voor uw boekrecensie, een 8 voor uw artikel-analyse, een 9 voor uw mindmap, en een 76 voor uw eindpaper resulteren in het eindcijfer 2×8+2×8+2×9+4×7=78:10 = 7.8 ->8.

Blackboard

De module wordt ondersteund met een Blackboard (Leiderschap. Cohort 2015). De site biedt onder andere belangrijke aankondigingen, collegetrefwoorden en/of -teksten, suggesties voor eigen speurwerk, bronnen voor dat speurwerk, en de cijfers voor het door u ingeleverde werk. U wordt gevraagd de site tenminste een keer per week te bezoeken.

Literatuur

Boek:
Northouse, P. G. (2013), Leadership; Theory and Practice, Thousand Oaks, CA: Sage [ISBN 978-1-4522-0340-9 (pbk.); 451 pagina’s, incl. literatuurverwijzingen en index].

Artikelen:
Chemers, M. M. (2000), Leadership Research and Theory: A Functional Integration, Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 4(1): 27-43.
Avolio, B., Walumbwa, F. & Weber, T. J. (2009), Leadership: Current Theories, Research, and Future Directions, Annual Review of Psychology 60: 421-449.
Bommer, W. H., Rubin, R. S., Baldwin, T. T. (2004), Setting the stage for effective leadership: Antecedents of transformational leadership behavior, The Leadership Quarterly 15, 195-210.
Nohe, Chr., Michaelis, B., Menges, J.I., Zhang, Z., Sonntag, K. (2013), Charisma and organizational change: A multilevel study of perceived charisma, commitment to change, and team performance, The Leadership Quarterly 24, 378-389.

Contact

Dr. M. Verhallen
Verhallen@fsw.leidenuniv.nl
FSW – kamer 4Co4
Tel: 071-5273861