Prospectus

nl en

Vakken - XL

Course
2015-2016

Toegangseisen

Toegankelijk voor studenten van het honours college traject Bèta en Life Science. Keuze onderdeel.

Beschrijving

HC studenten krijgen extra opdrachten ter zwaarte van 1 EC gekoppeld aan een vak uit het reguliere programma. Een aantal bachelorvakken hebben al XL-modules (m.n. bij Biomedische wetenschappen). Daarnaast kan de honours college student zelf een docent benaderen met het verzoek om verdere verdieping in de stof. De vorm die wordt aangeboden om deze verdieping te bereiken kan per vak verschillen. Van de studenten wordt een proactieve houding verwacht bij het aandragen van onderwerpen voor de extra opdracht.

Onderwijsvorm

Te bepalen in overleg met de docent van het betreffende vak.

Literatuur

Te bepalen in overleg met de docent.

Beoordeling

Van te voren af te spreken met de betreffende docent.

Rooster

n.v.t.

Aanmelden

Bij docent van het betreffende vak.