Prospectus

nl en

BW-PLUS

Course
2015-2016

Beschikbaarheid

Alleen voor geselecteerde studenten van de opleiding BW.

Toegangseisen

Toegankelijk voor bachelorstudenten Biomedische wetenschappen. Er is een selectieprocedure.

Beschrijving

BW-PLUS wordt georganiseerd door de opleiding Biomedische Wetenschappen. Het bestaat in de bachelorfase uit:
a) wetenschapsavonden (in het tweede semester) voor een geselecteerde groep studenten uit jaar 1, 2 en 3
b) een wetenschapsproject voor derdejaars studenten

Jaar 1

Het BW-PLUS programma voor jaar 1 bestaat uit een zestal wetenschapsavonden, met lezingen door onderzoekers, debat en presentaties (door derdejaars studenten).

Jaar 2 en jaar 3

  • Wetenschapsavonden, (per jaar 6 avonden in het 2e semester). In ieder jaar geef je jouw eigen specifieke bijdrage aan het totale programma: van voornamelijk toehoorder in je 1e jaar, tot voorbereider (in duo) en voorzitter in het 3e jaar. Bij de invulling van deze avonden wordt gestreefd naar diversiteit in onderwerpen en interdisciplinaire invalshoeken, van ‘hard-core’ science tot maatschappij.

  • Wetenschapsproject, in je 3e jaar werk je aan een project onder begeleiding van Prof. J. v.d. Broek (hoogleraar biomedische wetenschapscommunicatie). Dit project zal gepresenteerd worden op de wetenschapsdag, die jaarlijks eind oktober georganiseerd wordt. Tijdens dit project zul je o.m. vaardigheden als projectmanagement, communicatie en ‘werken in teamverband’ verkrijgen. Het project wordt ook gebruikt voor een speciale middag ‘Bw_Alive’ voor brugklasleerlingen in de Choose week in het derde jaar van de bachelor.

Onderwijsvorm

Voorbereiden van onderwerpen door lezen literatuur
Interactieve lezingen
Presentaties

Literatuur

Wordt door sprekers beschikbaar gesteld

Rooster

Zie Blackboard

Aanmelden

Door sturen van brief aan selectiecommissie (januari)