Prospectus

nl en

Dubbele bachelor programma's

Course
2015-2016

Toegangseisen

Voor studenten die vanaf aanvang hebben gekozen voor het volgen van twee of meer bacheloropleidingen.

Beschrijving

Studenten van de bacheloropleidingen Natuurkunde, Sterrenkunde, Wiskunde en Informatica kunnen twee studies combineren. Hiertoe zijn programma’s vastgelegd in de OER. Om als dubbele Bachelorstudent te voldoen aan het Honours traject dien je naast het volgen van de BSc studies extra verbredende activiteiten in het kader van het Honours college te doen. Van de tweede studie mogen maximaal 25 EC aan niveau 200-300-400 vakken meetellen voor het honours college. Afspraken worden individueel gemaakt over het algemene, verplichte deel van het traject.

Beoordeling

Optie 1
-De combinatie Ba Natuurkunde + Ba Sterrenkunde (totaal 214EC)
-5 EC aan verbredende HC activiteiten
-afgerond in 3 studiejaren
-met een cijfergemiddelde ≥ 7,5
-actieve deelname aan de HC activiteiten

Optie 2
-De overige dubbele bachelor combinaties tussen Natuurkunde, Wiskunde, Informatica en Sterrenkunde mogen afhankelijk van de totale studielast over een langere periode worden uitgesmeerd.
-Er dienen minimaal 5EC aan verbredende honours college activiteiten te worden behaald
-De studieduur mag maximaal 4 jaren zijn indien de studielast van de dubbele bachelor combinatie plus verbredende HC activiteiten in totaal 270 EC is.
-met een cijfergemiddelde ≥ 7,5
-actieve deelname aan de HC activiteiten

Rooster

Volgens rooster opleidingen

Contact

Studieadviseurs opleidingen
Over honours college: honourscollege@edufwn.leidenuniv.nl