Prospectus

nl en

Computer Architecture

Course
2015-2016

Toegangseisen

C programmeren, Datastructuren, Digitale Technieken

Beschrijving

In dit college wordt de basis concepten van computer architecturen uitgelegd: processoren, memory hierarchy, en opslag systemen. Hierbij wordt gekeken hoe instructies en processes sneller verwerkt kunnen worden door oude en nieuwe hard- en softwarematige technieken toe te passen. De voordelen, maar ook de beperkingen van deze technieken omen ruimschoots aan bod, en er wordt duidelijk gemaakt wat dit voor toekomstige architecturen betekent. In het bijbehorende practicum worden verschillende begrippen in detail uitgewerkt, daardoor de student een beter inzicht krijgt in de werkwijze en beperkingen van verschillende onderdelen van een computer architectuur. Onderwerpen die aan bod komen zijn: grondbeginselen van computer architecturen, instructie-level parallellisme, pipelining, vectorprocessoren, multiprocessoren, thread-level parallellisme, memory hierarchy, en opslag systemen.

Leerdoelen

Het verkrijgen van inzicht in quantitatieve aspecten van daadwerkelijke realisaties van computer architecturen, voortbouwend op de kennis verkregen bij het college Digitale Technieken.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de LIACS website

Onderwijsvorm

werkcollege, hoorcollege, practicum

Toetsing

Deel A: huiswerk + schriftelijk tentamen
Deel B: practicum bestaande uit 4 opdrachten

Deel A en B worden afzonderlijk beoordeeld, waarbij beide cijfers voldoende moeten te zijn. Het eindcijfer voor het vak is het gewogen gemiddelde, waarbij huiswerk telt voor 20%, tentamen voor 30%, practicum voor 50%.

Literatuur

John L. Hennesy and David A. Patterson: Computer Architecture, A Quantitative Approach (4th edition), Morgan Kaufmann, 2007, ISBN 978-0-12-370490-0

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee

Website

Computerarchitectuur