Prospectus

nl en

Akkadische teksten

Course
2015-2016

Toegangseisen

Inleiding Akkadisch en Schriftleer

Beschrijving

Na het ineenstorten van het centrale gezag tijdens de Derde Dynastie van Ur valt Mesopotamië uiteen in rivaliserende stadstaten. Sommige hiervan, zoals Isin, Larsa en vooral Babylon, slaagden erin om een groter gebied onder hun gezag te brengen. De koningen van Babylonië hadden de gewoonte om over de bouw of restauratie van tempels en stadsmuren te berichten om de goden en latere generaties hun vrome daden te tonen. In zo’n bericht kon ook verslag worden gedaan van politieke conflicten. In dit college maak je kennis met het genre van de Oudbabylonische koningsinscriptie, de taal en het schrift, en de historische achtergronden.

Leerdoelen

De student heeft

  • Een goede kennis van de Oudbabylonische grammatica

  • Goede kennis van de politieke en culturele ontwikkelingen tijdens de Oudbabylonische periode.
    De student kan:

  • Oudbabylonische koningsinscripties translitereren en vertalen.

  • Een tekstbewerking met historisch commentaar maken.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

10 EC x 28 uur = 280 uur
28 uur college
56 uur collegevoorbereiding
46 uur literatuurstudie
150 uur schrijven werkstuk (inclusief onderzoek)

Toetsing

Deeltoets: inscripties van koningen van Babylon in context. Transliteratie uit spijkerschrift en vertaling van op college gelezen inscripties en open vragen over de historische context. (30%)

Werkstuk van 6000 woorden, inclusief noten en bibliografie over in overleg met docent geselecteerde teksten. (70%)

Literatuur

  • R. Borger, Babylonisch-Assyrische Lesestücke Analecta Orientalia 54, Roma 1979 (2e druk) of 2006 (3e druk);

  • W. von Soden, Grundriss der Akkadischen Grammatik. 3., ergänzte Auflage. Analecta Orientalia 33, Roma 1995.

en nader op te geven op Blackboard

Contact

Dhr. Dr. J.G. Dercksen