Prospectus

nl en

Christendom: de basics

Course
2015-2016

Toegangseisen

geen

Beschrijving

Het christendom is de grootste wereldgodsdienst in de vroege 21e eeuw. Vanaf het allereerste begin wordt het christendom gekenmerkt door een opmerkelijke diversiteit. Die diversiteit komen we overal tegen, of het nu gaat om geloofsovertuigingen, tradities, structuren, rituelen of culturele, politieke en sociale kwesties. Om deze diversiteit te kunnen begrijpen is niet alleen kennis van het heden, maar ook van het verleden nodig. Hoe heeft het instituut kerk zich ontwikkeld? Sinds wanneer is er een paus in Rome? Waar komen de verschillende kerken vandaan? Hoe en waarom hebben christenen verschillende visies op Jezus ontwikkeld? Hoe zien christenen de eindtijd? En hoe kijken zij aan tegen hemel en hel? Welke opvattingen hebben zij over de verhouding tussen kerk en staat? Hoe kunnen we de grote bloei van evangelicale en pinksterbewegingen in Afrika en Latijns Amerika verklaren? In hoeverre is secularisatie regionaal bepaald? Met dergelijke vragen zullen wij ons in deze collegereeks aan de hand van ontwikkelingen en gebeurtenissen in heden en verleden bezighouden.

Leerdoelen

De studenten verwerven inzicht in de wijze waarop het christendom zich vanaf het allereerste begin van zijn ontstaan heeft ontwikkeld en in de diversiteit van deze wereldgodsdienst. Zij kennen de belangrijkste aspecten van zowel het hedendaagse christendom als van zijn geschiedenis. Zij kunnen belangrijke thema’s van het christendom benoemen. Zij hebben enige kennis verworven van de belangrijkste methoden en modellen die in de studie van het christendom gehanteerd worden. Zij zijn in staat om helder en goed gestructureerd de stof samen te vatten en tevens goed geformuleerde en beargumenteerde antwoorden op de vragen van de tussentoets en het tentamen te geven.

Rooster

Timetable Religiewetenschappen

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Studielast

totale studielast: 5 EC = 140 uur

 • volgen van college = 2 uur per week x 13 weken = 26 uur

 • bestuderen verplichte literatuur = 54 uur

 • voorbereiding tussentoets en schriftelijk tentamen = 56 uur

 • tussentoets en schriftelijk tentamen = 4 uur

Toetsing

Schriftelijke tussentoets met enkele essayvragen na blok 1 (50%)
Schriftelijk tentamen met enkele essayvragen na blok 2 (50%)

Het eindcijfer voor deze cursus komt tot stand door 1) de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van 2 deelcijfers, in combinatie met 2) de eis dat het uiteindelijke resultaat van beide deeltoetsen minimaal een 6 is.

 • De herkansing geldt de deeltoets waarvoor een onvoldoende is behaald.

 • Indien voor beide deeltoetsen een onvoldoende is behaald, dan zal de herkansing de stof van beide deeltoetsen betreffen.

Blackboard

Blackboard, voor het ter beschikking stellen van collegeschema, studie-aanwijzingen, literatuur, mededelingen, stellen van vragen aan de docent – medestudenten

Literatuur

verplicht:

 • Diarmaid MacCulloch, A History of Christianity. The First Three Thousand Years (Londen: Allen Lane 2009; of latere druk). De Nederlandse vertaling mag worden gebruikt.
  NB. Het college alsook de opgave van de verplichte lectuur zijn gebaseerd op de Engelse editie (= Penguin pb 2010). Uit dit boek zal een aantal hoofdstukken gelezen dienen te worden. De precieze opgave wordt uiterlijk 2 weken voor de aanvang van de cursus op BB gezet.
  aanbevolen:

 • Nico K. van den Akker en Peter J.A. Nissen, Wegen en dwarswegen. De geschiedenis van tweeduizend jaar christendom in hoofdlijnen (Amsterdam: Boom, 1999).

Boeken zullen op de collegeplank in de UBL beschikbaar zijn.

Aanmelden

Via uSis, daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, in Blackboard te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof. dr. E.G.E. van der Wall