Prospectus

nl en

Standard Babylonian

Course
2015-2016

Toegangseisen

Inleiding Akkadisch en Inleiding Spijkerschrift.

Beschrijving

Zonder goede reden daalt Ishtar, de godin van liefde en oorlog, af naar de onderwereld, het “Land zonder Terugkeer”. De gevolgen van deze gril zijn rampzalig: de onderwereldgodin Ereshkigal beveelt Ishtar’s dood waardoor alle lust en passie op aarde verdwijnt. Ea, de god van de wijsheid, beraamt een plan om haar uit de onderwereld te bevrijden…

De mythe over de Hellevaart van Ishtar is bewaard gebleven op een prachtig geschreven kleitablet uit de bibliotheek van Ashurbanipal (7e eeuw v. Chr.). In dit college lezen we de integrale tekst (in spijkerschrift in Standaard-Babylonisch dialect). Deze leesoefening vullen we aan door de tekst te contextualiseren, zowel binnen de bibliotheek van Ashurbanipal als binnen de langere manuscripttraditie waar het 7e eeuwse exemplaar deel van uitmaakt. Ook zullen we de betekenis van de mythe en haar rol in de cultus rond Ishtar en Dumuzi bestuderen.

Leerdoelen

Na dit college heeft de student zijn of haar kennis van het Akkadisch (in het bijzonder het Standaard-Babylonische dialect) verder uitgediept en kan h/zij vlot de Nieuwassyrische tekenvormen van het spijkerschrift lezen. Daarnaast heeft de student een gedegen kennis van de bibliotheek van Ashurbanipal, de manuscripttraditie van de Hellevaart van Ishtar, en de voornaamste interpretaties van de mythe.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met verplichte aanwezigheid.

Studielast

De studielast van dit college bedraagt 140 uur:

  • college: 13 × 2 u = 26 u

  • wekelijks voorbereiden van de tekst en secundaire literatuur: 12 × 7 u = 84 u

  • voorbereiding van het tentamen: ca. 30 u

Toetsing

Studenten moeten iedere week hun voorbereiding (transcriptie, transliteratie, vertaling, grammaticale ontleding) van de betreffende passage inleveren, vóór het college (op Blackboard). Op het college wordt dit verbeterd bij een klassikale lezing.
Aan het eind van blok twee volgt een schriftelijk tentamen bestaande uit een gelezen passage van de Hellevaart. Het gebruik van R. Borger, Mesopotamisches Zeichenlexicon (Münster 2004) óf Assyrisch-Babylonische Zeichenliste (Neukirchen-Vluyn 1971) en J. Black et al, A Concise Dictionary of Akkadian (Wiesbaden 2000) is toegestaan. Ook wordt de secundaire literatuur over de bibliotheek van Ashurbanipal, de manuscripttraditie van de Hellevaart, en de betekenis van de mythe getoetst aan de hand van open vragen.
Het eindcijfer komt als volgt tot stand: – 50%: wekelijkse opdrachten – 50%: eindtoets
Alle wekelijkse opdrachten moeten gemaakt worden om te slagen. Bij een onvoldoende eindcijfer kan het schriftelijk tentamen herkanst worden. Dit telt dan voor 100% van het nieuwe eindcijfer.

Literatuur

  • R. Borger, Babylonisch-Assyrische Lesestücke (Roma 1979 of later)

  • B. Foster, Before the Muses (3e editie, Bethesda ML 2005)

Aanvullend materiaal wordt door de docent tijdens college ter beschikking gesteld.

Aanmelden

uSis

Blackboard

Blackboard

Aanmelden Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Mw. Dr. C. Waerzeggers

Opmerkingen