Prospectus

nl en

Reading Middle Egyptian Texts

Course
2015-2016

Toegangseisen

Inleiding Middelegyptisch en hiërogliefenschrift.

Beschrijving

Het oefenen van grammaticale en lexicale kennis van het Middelegyptisch d.m.v. het lezen van een variatie aan teksten uit het Middenrijk (literair, historisch, autobiografisch).

Leerdoelen

De studenten ontwikkelen vaardigheid in het lezen (translitereren en vertalen) van Middelegyptische teksten en raken met lectuur uit het Middenrijk.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsverplichting.

Toetsing

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de volgende deelcijfers:
Tussentoets grammatica en vocabulaire, zonder woordenboek (15%).
Eindtoets: stuk ongeziene tekst, zonder woordenboek (85%)
Alleen de eindtoets kan worden herkanst en geldt dan weer voor 85%.

Blackboard

Blackboard.

Literatuur

1) Aanschaffen:
A. de Buck, Egyptian Readingbook. Exercises and Middle Egyptian Texts (NINO, Leiden 1963 of latere herdruk).
Woordenboeken:
R. Faulkner, A Concise Dictionary of Middle Egyptian (Oxford 1962 of latere herdruk).
A. Erman & H. Grapow, Wörterbuch der aegyptischen Sprache (akademie-Verlag, Berlin 1971), ook online.
R. Hannig, Großes Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch (Von Zabern, Mainz 2000).
R. Hannig, Ägyptisches Wörterbuch II : Mittleres Reich und Zweite Zwischenzeit (Von Zabern, Mainz 2006).

Contact

Prof.dr. O.E. Kaper.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Opmerking

This course will be taught in Dutch.
Maakt deel uit van: Oudheidstudies: Egyptologie