Prospectus

nl en

Communicatie-onderzoek

Course
2015-2016

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Adviezen over hoe taalgebruikers hun taal zo effectief mogelijk kunnen gebruiken zijn het resultaat van onderzoek: onderzoek naar welke normen er gelden voor argumentatie, naar hoe je het beste een speech kunt beginnen, naar patronen in alledaagse gesprekken, naar de eigenschappen van een goed beleidsrapport, enzovoort. In dit college wordt besproken hoe het communicatie-onderzoek zich heeft ontwikkeld en blijft ontwikkelen, welke onderwerpen centraal staan en welke onderzoeksmethoden voor welke onderzoeksvragen geschikt zijn. Speciale aandacht wordt besteed aan verschillende soorten van onderzoek: analytisch-conceptueel onderzoek en empirisch onderzoek (zowel experimenteel onderzoek als corpusonderzoek). Gedurende de collegereeks werken studenten in groepjes aan een eigen onderzoeksvoorstel om zo het geleerde in de praktijk te brengen.

Leerdoelen

 • Kennismaking met de geschiedenis en onderzoeksgebieden van communicatie-onderzoek.

 • Kennismaking met de onderzoeksmethoden van communicatie-onderzoek.

 • Leren een onderzoeksopzet uit te denken.

 • Inzicht krijgen in de ontwikkeling en samenhang van het vak.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Studielast

De totale studielast voor deze cursus is 140 uur:

 • Colleges: 24 uur

 • Twee verplichte taalbeheersingslezingen: 4 uur

 • Voorbereiding colleges: 48

 • In groepjes werken aan onderzoeksvoorstel plus presentatie: 42 uur

 • Formuleren van feedback: 4 uur

 • Tentamen plus voorbereiding: 18

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met open vragen (66,6%)

 • Onderzoeksvoorstel, feedback geven op het onderzoeksvoorstel van een ander groepje (33,3%)
  De groepsopdracht bestaat uit het schrijven van een onderzoeksvoorstel en het houden van een mondelinge presentatie hierover.

 • Beide deelcijfers mogen niet lager dan een 5 zijn; het gemiddelde van beide cijfers moet minimaal een 5,5 zijn.

 • Bij deelname aan het college hoort ook het bijwonen van de twee Taalbeheersingslezingen die in het tweede semester worden gehouden.

Herkansing: voor beide onderdelen is er een herkansingsmogelijkheid.
Is na herkansing een van de deelcijfers nog steeds lager dan een 5 of het gemiddelde van de deelcijfers lager dan een 5,5, dan dient het hele vak het volgende jaar opnieuw gevolgd te worden.

De groepsopdracht en het schriftelijk tentamen kunnen worden herkanst.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

Wordt op Blackboard bekendgemaakt.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Mevr. dr. Henrike Jansen