Prospectus

nl en

Spiritualiteit: een groeiend fenomeen

Course
2015-2016

Toegangseisen

Geen toegangseisen.
Dit vak is open voor alle studenten met een academische belangstelling voor het onderwerp.
Maximaal 20 studenten kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

Spiritualiteit zit in de lift. Steeds meer mensen doen aan meditatie en mindfulness, volgen yogacursussen en bezoeken reikihealers en auralezers. Tien procent van alle verkochte boeken gaan over spiritualiteit. Terwijl de kerken leeg lopen spreken religieonderzoekers van een ‘spirituele revolutie’.
In dit vak gaan gaan we spiritualiteit in Nederland in kaart brengen. Daarvoor gaan we niet alleen academische literatuur bestuderen en primaire bronnen analyseren. We gaan ook op veldwerk. We bezoeken eenparabeurs en we gaan in gesprek met healers en schrijvers uit het spirituele circuit in Leiden.
We stellen ook de vraag waarom spiritualiteit groeit. Met behulp van het nieuwste psychologische en sociologische onderzoek proberen we hier antwoord op te geven.

Leerdoelen

Studenten die dit vak succesvol hebben afgerond hebben:

  • een brede kennis opgedaan over hedendaagse, alternatieve spiritualiteit;

  • een conceptuele en theoretische toolkit verworven en deze leren gebruiken om uiteenlopende empirische gegevens (teksten, praktijken, interviews) te analyseren.

Roosters

Timetable Religiewetenschappen

Onderwijsvorm

Werkcollege.
Aanwezigheid is verplicht. Bij meer dan 2x afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten.

Studielast

Totale werklast: 5 × 28 = 140 hours

  • Tijd besteed aan het bijwonen van normale sessies: 10 × 2 = 20 uur

  • Tijd besteed aan het bezoeken aan een parabeurs en/of lezing/workshop: 3 × 3 = 9 uur

  • Tijd besteed aan het voorbereiden van een mondelinge presentatie: 10 uur

  • Tijd besteed aan het schrijven van een veldverslag: 18 uur

  • Tijd besteed aan het schrijven van een eindpaper: 40 uur

  • Tijd besteed aan het bestuderen van verplichte literatuur: c. 300 pages / 7 p/h = 43 uur

Toetsing

Het eindcijfer is een afgewogen gemiddelde van vier deelcijfers:
A. Mondelinge presentatie (individuele presentatie of groepspresentatie afhankelijk van het aantal studenten). Draagt 20% bij aan het eindcijfer.
B. Actieve deelname en contributie tot de discussies in het college, inclusief peer feedback. Draagt 20% bij aan het eindcijfer.
C. Schriftelijke veldverslag. Draagt 20% bij aan het eindcijfer.
D. Paper. Draagt 40% bij aan het eindcijfer.

Om het vak succesvol af te ronden moeten studenten gemiddeld een voldoende halen over de vier deeltoetsen en een voldoende halen voor het paper. Wie geen voldoende haalt voor het veldverslag of voor het paper, mag herkansen door een nieuwe versie van dezelfde opdracht in te leveren. Wie geen voldoende haalt voor de mondelinge presentatie krijgt een vervangende opdracht.

Blackboard

Blackboard.

Literatuur

We gebruiken geen studieboek voor dit college. Master copies van artikelen, hoofdstukken en bronnenteksten worden beschikbaar gesteld voor studenten om zelf te kopieren. Meer informatie over de literatuur volgt op Blackboard in januari 2015.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contac

Dr. E.M. de Boer
Dr. M.A. Davidsen