Prospectus

nl en

Inleiding statistiek

Course
2015-2016

Dit vak geeft een inleiding in de mathematische statistiek. Het schatten van kansverdelingen en het toetsen van hypotheses staan centraal. Ook wordt aandacht besteed aan het lineaire model.

Werkvorm
Hoorcollege, werkcollege en computerpracticum

Voorkennis
Inleiding Kansrekening

Verplichte literaruur
Verplicht tekstboek

Vakcode TUD
TW2080

Tentaminering
Schriftelijk tentamen plus opdrachten

Links
Website
Blackboard UL