Prospectus

nl en

Paleografie van de Griekse papyri 2

Course
2015-2016

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten die de cursussen Inleiding Griekse Papyrologie èn Paleografie van de Griekse papyri 1 gevolgd hebben.

Beschrijving

Studenten ontcijferen in gedeeltelijke samenwerking teksten van originele ongepubliceerde papyri uit de collectie van het Papyrologisch Instituut en wordt onderwezen in het uitgave-klaar maken van een Griekse papyrus.

Leerdoelen

De student kan:

  • zelfstandig Griekse papyri ontcijferen van foto of origineel, onder gebruikmaking van het apparaat papyrologie;

  • handschriften bij benadering dateren;

  • de ontcijferde tekst presenteren volgens de regels van de papyrologische editietechniek.

  • Leerlijnenoverzicht

Rooster

Zie roosters Colleges voor keuzevakstudenten Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

De studielast bedraagt 5 EC × 28 uur = 140 uur:

  • bijwonen colleges: 28 uur;

  • voorbereiden colleges: 56 uur;

  • schriftelijke opdrachten: 56 uur.

Toetsing

Beoordeling van participatie (40%; er geldt een aanwezigheidsplicht), presentatie van de ‘eigen’ teksten (30%) en van tijdig ingeleverde papers (30%; er wordt een schriftelijke ‘editie’ van de tekst(en) als paper ingediend).

Het eindresultaat is geen cijfer, maar ‘gevolgd’ of ‘onvoldoende’.

Herkansing
Schriftelijke opdracht gevolgd door mondeling tentamen.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, specificatie huiswerk en opdrachten, verspreiding hand-outs en links naar papyrologische websites (met bijv. foto’s van behandelde teksten) die tijdens de colleges ter sprake zijn gekomen.

Literatuur

Opgave door docent

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Opmerkingen

Geen.

Contact

Dr. F.A.J. Hoogendijk