Prospectus

nl en

Latin: Language Acquisition 2a (A-group)

Course
2015-2016

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1).

Verder is het college toegankelijk voor studenten die in het eerste blok Latijn taalverwerving 1a hebben gedaan.

Beschrijving

Dit college is het vervolg van Latijn taalverwerving 1a. In deze cursus wordt het verwerven van een basiswoordenschat afgerond en worden de onregelmatige werkwoorden (stamtijden) gememoriseerd. Aan het eind van de cursus is een niveau bereikt dat het mogelijk maakt een authentieke Latijnse tekst met de nodige hulpmiddelen (woordenboek, annotaties) te lezen.

Net als in de eerste cursus is de precieze inhoud van de colleges afhankelijk van het niveau van de deelnemers, en kan het door het kleine aantal studenten gemakkelijk op de individuele behoefte van de student afgestemd worden.

Leerdoelen

Kennis en inzicht
De student (met een beperkte kennis van het Latijn) beschikt over: – elementaire kennis van taalkundige kenmerken van het Latijn op het gebied van klankleer, morfologie, dialecten en taalontwikkeling; syntaxis, semantiek en pragmatiek. (I.i/vii) – elementaire kennis van de Latijnse vocabulaire en stamtijden. (I.i; II.ii)

Vaardigheden
De student leert: – elementaire lees- en vertaalvaardigheden: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof al dan niet met behulp van woordenboek en annotaties. (II.i/ii) – eenvoudige open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Latijnse tekst te beantwoorden. (II.i/ii) – actief te participeren in de discussie n.a.v. de op college behandelde teksten. (mondelinge vaardigheden)

Rooster

Zie roosters Colleges BA1 Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcolleges en zelfstudie.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

  • contacturen: 28 uur;

  • voorbereiding colleges (drie uur per college): 42 uur;

  • zelfstudie en tentamenvoorbereiding: 70 uur.

Toetsing

  • schriftelijke tussentoets (30%);

  • schriftelijk tentamen (70%).

Vereisten voor minimale aanwezigheid en voorbereiding worden tijdens de eerste bijeenkomst bekend gemaakt. Indien het geheel onvoldoende is, vervalt het resultaat van de tussentoets. In dat geval is het resultaat van de herkansing het cijfer voor het college.

Herkansing
In de herkansing wordt de gehele stof getoetst; het cijfer van de herkansing is in dat geval het eindcijfer.

Blackboard

Blackboard wordt ingezet voor basisinformatie.

Literatuur

  • Tirocinium Latinum (ed. N.H C. van Loenen e.a.), 19e editie, Uitgeverij P. Brand, 2002.

  • Kleine Latijnse Grammatica (ed. G.F. Diercks e.a.), 9e editie, Uitgeverij P. Brand, 2002.

  • H. Pinkster, Woordenboek Latijn-Nederlands, 5e editie, Amsterdam UP, 2009.

Aanmelden

BA1 studenten GLTC worden aangemeld door de opleiding.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Opmerkingen

Geen

Contact

Wordt nog aangekondigd.