Prospectus

nl en

Latin: Language Acquisition 2 (B/C-group)

Course
2015-2016

Toegangseisen

Deze cursus is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1). Studenten met Latijn op eindexamenniveau in hun vooropleiding volgen deze cursus; studenten zonder eindexamen Latijn volgen Latijn taalverwerving 2a.

Het college is eveneens een onderdeel van de minor De oudheid voor iedereen (traject Latijn).
Indien er plaatsen over zijn, is het college toegankelijk voor keuzevakstudenten met kennis van het Latijn op eindexamenniveau, mits zij in het eerste blok Latijn taalverwerving 1 hebben gevolgd (zie verder onder ‘Aanmelden’).

Beschrijving

Voortzetting van de taalverwerving met nadruk op de Latijnse syntaxis. Voortzetting van het verwerven van grotere vertaalvaardigheden en grotere vertaalsnelheid door de integrale lectuur van Cicero’s In Catilinam 1. Een deel van de speech moet als zelfstandig pensum gelezen worden.

Leerdoelen

Kennis en inzicht
De student beschikt over:

 • elementaire kennis van taalkundige kenmerken van het Latijn op het gebied van morfologie, taalontwikkeling en syntaxis. (I.i/vii);

 • elementaire kennis van de Latijnse vocabulaire en stamtijden. (I.i; II.ii)

Vaardigheden
De student leert:

 • elementaire lees- en vertaalvaardigheden van Latijnse teksten: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof al dan niet met behulp van woordenboek en commentaren (in dit college is er ook aandact voor wetenschappelijke commentaren en tekstedities). Met als doel: verhoging van de leessnelheid van het Latijn. (II.i/ii);

 • eenvoudige open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Latijnse tekst en over de inhoud van de gelezen stof te beantwoorden. (II.i/ii);

 • actief te participeren in de discussie n.a.v. de op college behandelde teksten. (mondelinge vaardigheden);

 • gebruik te maken van naslagwerken. (onderzoeksvaardigheden; aanvulling op het mentoraat).

Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht van Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Zie roosters Colleges BA1 Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege en zelfstudie.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • contacturen ((twee colleges van respectievelijk 2 en 3 uur per week gedurende zeven weken): 35 uur;

 • voorbereiding colleges: 3 uur per college x 14 colleges = 42 uur;

 • zelfstudie (incl. lectuur zelfstandig pensum): 9 uur per week gedurende 7 weken = 63 uur.

Toetsing

 • tussentoets (30%) %), bestaande uit vocabulaire, stamtijden en syntactische oefeningen;

 • eindtoets (70%), bestaande uit syntactische oefeningen, vocabulaire, stamtijden en twee vertalingen (gezien en ongezien).

Het eindresultaat voor het vak is het gewogen gemiddelde van beide behaalde cijfers, met als voorwaarde dat zowel de tussentoets als de hoofdtoets allebei voldoende zijn.

Herkansing
Een onvoldoende tussentoets moet tijdens de hoofdtoets herkanst worden.

Blackboard

Er zal gebruik worden gemaakt van Blackboard voor de verspreiding van oefeningen. Bovendien zal extra (digitaal) oefenmateriaal beschikaar zijn in de Blackboardcursus ‘Gymnasmata’.

Literatuur

Studenten zijn verplicht aan te schaffen:

 • Cicero, Catilinarians, ed./comm.. Andrew Dyck, Cambridge 2008;

 • C. Kroon, Inleiding tot de Latijnse syntaxis. Structuur van zin en tekst, Amsterdam Univ. Press 2007;

 • J.J.M. Taeymans en J. Ysebaert, Verbarium Latinum, Maastricht (elke druk is goed);

 • Woordenboek LA-NL, aanbevolen: H. Pinkster, Woordenboek Latijn-Nederlands, 6e editie, Amsterdam UP, 2014.

Aanmelden

BA1 studenten GLTC worden aangemeld door de opleiding.
Andere studenten, waaronder minorstudenten, melden zich bij de studiecoördinator GLTC, i.v.m. groepsindeling.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte.
Aanmelden voor Contractonderwijs.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Dhr. Dr. C.H. (Christoph) Pieper
Mw. Dr. S.T.M. (Susanna) de Beer
Mw. M.S. (Marijn) Visscher MA