Prospectus

nl en

Description non-western language I

Course
2015-2016

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

Als voorbeeld van een niet-westerse taal nemen we het Trio, een Caribische taal die in Suriname en over de grens in Brazilië wordt gesproken door +/- 2600 sprekers. De Caribische taalfamilie is een van de grootste taalfamilies in Zuid Amerika. De Trio groep is een amalgamatie van kleinere Indiaanse groepen zoals de Aramayana ‘Bijenvolk’, de Pïrëuyana ‘Pijlrietvolk’ en vele anderen. De Trio leven van de jacht, visserij en landbouw. Voor de Trio is taal (en de stem) de zetel van de ziel en wordt er veel waarde gelegd op verzorgd en esthetisch taalgebruik. Het Trio is de grootste inheemse taal die in Suriname vertegenwoordigd is. In dit college wordt er aandacht besteedt aan de structuren van de taal, van de fonologie tot aan clause types, en aan de culturele context waarin de taal gesproken wordt.

Leerdoelen

  • Relevante feiten over te Trio onthouden en produceren: hun demografie, locatie, levenswijze, en cultureel belangrijke feiten.

  • Basis Trio structuren over de woordklassen heen identificeren en beschrijven volgens Basic Linguistic Theory (Dixon 2010).

  • Je eigen kunnen demonstreren door nog niet geziene Trio data te analyseren.

  • Een korte tekst over jezelf vervaardigen in het Trio.

Rooster

Collegerooster van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Combinatie van hoor- en werkcollege

Studielast

De studielast voor deze cursus is 140 uur:

  • 26 uren die aan het volgen van college worden besteed

  • 52 uur voor het bestuderen van de literatuur en het maken van opdrachten ter voorbereiding op het college

  • 62 uur voor het maken van de toetsopdrachten en voorbereiding op het eindtentamen

Toetsing

Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen (70%)
Wekelijkse opdrachten, en mondelinge presentatie (30%)

Herkansing: studenten die de cursus niet halen kunnen het tentamen herkansen.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.
Blackboard

Literatuur

Carlin, Eithne B. 2004. A Grammar of Trio, a Cariban Language of Suriname. Frankfurt etc.: Peter Lang. Downloadable als pdf.

Aanvullende literatuur zoals een aantal taalkundige en etnografische artikelen wordt bekend gemaakt tijdens het college.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht, voor zowel het college als het tentamen/paper.

Contact

Bij de docent

Opmerkingen

Aanwezigheid op het college is verplicht.
Tentamen is verplicht, studenten moeten blijven zitten tot een half uur voor het einde van het tentamen. Wie niet komt opdagen mag geen hertentamen doen. Evaluatie vindt ook plaats tijdens het college d.m.v. (lees)opdrachten en participatie. Wie meer dan 2 keer niet aanwezig is, wordt uitgesloten van het tentamen.

Voertaal is Engels/Nederlands