Prospectus

nl en

Language and prehistory

Course
2015-2016

Toegangseisen

geen

Beschrijving

In dit college wordt bestudeerd hoe taalkunde kan worden ingezet om geschiedenis te reconstrueren. Hierbij komen onderwerpen aan bod als de manier hoe we talen klassificeren; de manier waarop nu verdwenen talen doorschemeren in moderne talen of in plaatsnamen; de theorieën over taalcontact; de manier waarop we taalkunde kunnen inzetten om materiële cultuur te reconstrueren, enz.
Bij dit college worden inzichten gebruikt zoals die binnen de Indo-Europese taalkunde zijn verworven. Er worden echter ook problemen en ontwikkelingen besproken die typisch zijn voor niet-Indo-Europese talen en culturen.

Leerdoelen

  • Kennis van de belangrijkste methodes en theorieën die te maken hebben met het onderwerp van het vak.

  • Kritisch inzicht in de problemen, uitdagingen en mogelijkheden van deze methodes en theorieën.

  • Academische vaardigheden: kritische reflectie op vakliteratuur; presentatie; werkstuk.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

  • hoorcollege/werkcollege

Studielast

5 EC = 140 uur, waarvan 28 college, 70 uur voorbereiden college, 42 uur werkstuk.
Geen tussentijdse toets.

Toetsing

  • Presentatie: onderwerp naar keuze aan de hand van een artikel uit de vakliteratuur

  • Werkstuk: Kritische bespreking van twee artikelen uit de vakliteratuur over een bepaald onderwerp.

Blackboard

Ondersteuning vanuit blackboard

Blackboard

Literatuur

Artikelen en hoofdstukken (worden tijdens college bekend gemaakt).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht, voor zowel het college als het tentamen/paper.

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docent