Prospectus

nl en

Readings in Indo-European Linguistics

Course
2015-2016

Toegangseisen

Indo-Europees I en Indo-Europees II

Beschrijving

Dit college behandelt aan de hand van wetenschappelijke artikelen of boekdelen bepaalde vraagstukken uit de historische taalkunde van de oudste Indo-Europese talen. Het thema verschilt per jaar; voorbeelden van eerdere onderwerpen zijn ‘PIE werkwoordsformaties met een o-trap in de wortel’ en ‘Ablaut en de nominale paradigma’s in het PIE’. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat studenten per week een deel van de voorbereiding voor hun rekening nemen. Het werkcollege wordt getoetst door opdrachten die op één van de behandelde thema’s aansluiten. Het doel is het verwerven van de vaardigheden die nodig zijn om in het tweede semester het eindwerkstuk te schrijven.

Leerdoelen

  • Toepassing van ‘kennis en inzicht op het gebied van de taalwetenschap in den brede’ op het gebied van de Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap.

  • Analyse en beoordeling van wetenschappelijke literatuur.

  • Schriftelijke en mondelinge presentatievaardigheden.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Een korte berekening van de studielast, uitgesplitst naar: 140 uur = 28 uur college, 60
uur voorbereiden college, 52 uur schrijven werkstuk.

Toetsing

Opdrachten tijdens de collegereeks en een slotopdracht, herkansing door opnieuw inleveren van de onvoldoende gemaakte opdrachten.

Herkansing: studenten die de cursus niet halen kunnen het werkstuk herkansen.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Blackboard zal worden gebruikt om cursusmateriaal aan te bieden
De te lezen literatuur zal meestal in het Engels, maar soms ook in het Duits of Frans zijn.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht, voor zowel het college als het tentamen/paper.

Contact

Bij de docent