Prospectus

nl en

Indo-European phonology

Course
2015-2016

Toegangseisen

Taal & cultuur van de Indo-Europeanen gehaald.

Beschrijving

Waarom heeft Latijn actus een lange a, maar aptus een korte? Wanneer werd de ruki-regel gefonologiseerd? Hoe werden de laryngalen uitgesproken, en met welke argumenten kunnen we daar iets over zeggen? Dit vak, dat een tweeluik vormt met Indo-Europese morfologie, geeft een verdieping van de in het eerste jaar geleerde klankontwikkelingen tussen het Proto-Indo-Europees en de verschillende dochtertalen. Aan het eind van het semester wordt ook stilgestaan bij het Indo-Europese accent, en in het bijzonder de Balto-Slavische accentontwikkelingen.

Leerdoelen

Kennis van de klankontwikkelingen tussen het Proto-Indo-Europees en de dochtertalen.
Kennis van en inzicht in onder meer de volgende klankwetten: Brugmann, Bartholomae, Lachmann, Winter, Grimm, Verner, Kluge, Grassmann, ruki-regel, Sievers, Osthoff.
Inzicht in de argumenten voor de mogelijke fonetische interpretaties van gereconstrueerde PIE fonemen.
Vaardigheid in het reconstrueren van proto-vormen vanuit gegeven cognaten in de dochtertalen.
Vaardigheid in het toepassen van de klankwetten op een gereconstrueerde vorm.

Rooster

Collegerooster van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studiebelasting

5 EC = 140 uur, waarvan 28 uur college, 70 uur voorbereiden college, 42 uur voorbereiden tentamen.
Geen tussentijdse toets.

Toetsing

schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen

Herkansing: studenten die de cursus niet halen kunnen het tentamen herkansen.

Blackboard

Blackboard.

Literatuur

R. Beekes, Comparative Indo-European linguistics: an introduction. Second edition, revised and corrected by M. de Vaan. Benjamins, 2011. (NB: de eerste druk van dit boek uit 1995 is onbruikbaar tijdens dit college!)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht, voor zowel het college als het tentamen/paper.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de studiecoördinator