Prospectus

nl en

Syntax 2

Course
2015-2016

Toegangseisen

Syntaxis 1

Beschrijving

In het eerste deel van dit college worden de uitgangspunten van de generatieve syntaxis behandeld. Aan de hand van verschillende syntactische verschijnselen (o.a., verplaatsingen), zullen de studenten bekend gemaakt worden met de X-bar theorie, casustheorie, localiteit, en andere kernbegrippen binnen generatieve syntaxis. In het tweede deel van het college, leggen wij de nadruk op argumentatie, bij voorbeeld de vraag wat als doorslaggevend bewijs voor een bepaalde stelling kan worden beschouwd.

Leerdoelen

  • Studenten verwerven kennis over de basis van generatieve syntaxis.

  • Studenten verwerven kennis over de basis van argumentatie.

Rooster

Collegerooster van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

De studielast voor deze cursus is 140 uur:

  • 26 uur die aan het volgen van college worden besteed

  • 62 uur voor het bestuderen van de literatuur en het maken van opdrachten ter voorbereiding op het college

  • 52 uur voor de voorbereiding van de tentamens

Toetsing

Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen

Herkansing: studenten die de cursus niet halen kunnen het tentamen herkansen.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.
Blackboard

Literatuur

Syntaxis, een generatieve inleiding, door Rint Sybesma. (verkrijgbaar alleen maar via de uitgever)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht, voor zowel het college als het tentamen of paper.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docent