Prospectus

nl en

Syntax 1

Course
2015-2016

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

Syntaxis is de studie van de zinsbouw. Studenten worden vertrouwd gemaakt met de belangrijkste termen en concepten in de syntaxis in deze cursus. Na de woordsoorten en grammaticale categorieën (en diagnostiektesten zoals morfologie-, distributie-, en functietesten), bestuderen wij constituenten-structuur, eenvoudige zinnen en complexe zinnen (o.a. betrekkelijke bijzinnen). Aan de hand van verschillende talen (o.a. het Chinees, Japans, Malagasy, Welsh, en Yoruba) onderzoeken wij verschillende syntactische verschijnselen (passive, antipassive, causative, applicative) en processen in taal.

Leerdoelen

  • Kennis van en inzicht in syntactische verschijnselen.

  • Elementaire kennis van syntactische verschillen tussen talen.

  • Kennis van de belangrijkste taaltheoretische inzichten over zinsbouw.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Keuze uit:

  • Hoorcollege 1 uur

  • Werkcollege 1 uur

Studielast

140 uur totale studielast
28 uur contactonderwijs
6 uur toetsing
52 uur voorbereidingstijd op colleges
54 uur voorbereiding op tentamen

Toetsing

  • wekelijks huiswerk

  • schriftelijk mid-term, en tentamen met korte open (invul)vragen

Herkansing: studenten die de cursus niet halen kunnen het tentamen herkansen.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.
Blackboard

Literatuur

Understanding Syntax, by Maggie Tallerman (2005), 3rd. edition, Hodder Education. (Derde editie!!)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht, voor zowel het college als het tentamen of paper.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docent