Prospectus

nl en

Thesis seminar

Course
2015-2016

Toegangseisen

Het scripsieseminar is bedoeld voor 3e-jaars studenten die met hun BA-werkstuk bezig zijn en die aan het eind van het academisch jaar willen afstuderen.

Beschrijving

Deelname aan het scriptieseminar is verplicht: zonder deelname worden de 10 studiepunten voor het BA-werkstuk niet toegekend.
Studenten kunnen kiezen uit:

 • Nederlandse taalkunde

 • Nederlandse letterkunde

 • Vaderlandse geschiedenis

 • Nederlandse kunstgeschiedenis
  Al in december wordt per scriptieseminar een eerste informerende bijeenkomst gehouden. Afhankelijk van de aanmelding wordt per specialisatie vastgesteld welke docent(en) daarvoor zal/zullen worden ingezet.

Leerdoelen

Zie bij het BA-eindwerkstuk

Rooster

Een scriptieseminar kent een aantal bijeenkomsten met je BA-werkstukbegeleider die globaal over het jaar zijn verdeeld.

Onderwijsvorm

 • Bijeenkomsten met de begeleider

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

De tijd die studenten besteden aan deelname aan het scriptieseminar (inclusief voorbereiding) maakt deel uit van het aantal uren dat beschikbaar is voor het schrijven van het BA-eindwerkstuk.

Toetsing

N.v.t.

Blackboard

Het scriptieseminar zal worden ondersteund door een Blackboard.

Literatuur

Afhankelijk van de te volgen seminar. Wordt nader opgegeven.

Aanmelden

Alle studenten die in 2015-2016 willen afstuderen, dienen zich vóór 1 december 2015 aan te melden. Dat kan door een e-mail te sturen naar de studieadviseur Irena Zagar met een c.c. naar de specialisatiedocent waarbij de hieronder vermelde docenten als contactpersoon optreden (de contactpersoon is niet noodzakelijk de scriptiebegeleider):

 • Nederlandse taalkunde: Johanneke Caspers

 • Nederlandse letterkunde: Rick Honings

 • Vaderlandse geschiedenis: Rick Honings

 • Nederlandse kunstgeschiedenis: Marion Boers

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

N.v.t.

Contact

Studenten kunnen contact opnemen met de studieadviseur, Irena Zagar

Opmerkingen

Na 24 juni 2016 worden er geen werkstukken meer begeleid. Bij een onvoldoende eindversie kan de student pas weer in september op begeleiding rekenen. De opleiding organiseert in het eerste semester evenwel geen scriptieseminar. Studenten dienen dan het facultaire scriptieseminar te volgen (met individuele inhoudelijke begeleiding door een docent van de opleiding).