Prospectus

nl en

Introduction to the Literature of the Netherlands from 1800 on

Course
2015-2016

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In deze cursus wordt een overzicht gegeven van de Nederlandse letterkunde van 1800 tot nu. Naar aanleiding van de colleges lezen de studenten gedichten, verhalen en romans. De studenten bereiden zich voor door het lezen en bestuderen van de primaire en secundaire literatuur die tijdens de colleges behandeld worden. In de eerste vijf colleges wordt de Nederlandse letterkunde in de periode 1800 tot 1885 behandeld; in de volgende vijf de letterkunde van 1885 tot de Tweede Wereldoorlog; in de laatste drie de letterkunde na de Tweede Wereldoorlog.
Deze cursus sluit aan bij de cursus Inleiding in de Nederlandse letterkunde 1.

Leerdoelen

Kennis van de hoofdlijnen en belangrijkste werken van de Nederlandse letterkunde van 1800 tot heden. Inzicht in de ontwikkelingsgang van de moderne Nederlandse letterkunde. Het verwerven van inzicht in de plaatsing van literaire kunstwerken in hun historische en culturele context, en het vermogen om verschillende stijlen en artistieke stromingen te begrijpen en te herkennen.

Rooster

Het rooster is beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

  • totale studielast voor de cursus:140 uur

  • uren die aan het volgen van college worden besteed: 28 uur

  • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 112 uur (inclusief diagnostische toets en tentamen)

Toetsing

Na Blok III is er een diagnostische toets (proeftentamen). Na Blok IV is er een schriftelijk tentamen over de opgegeven literatuur en de op het college behandelde stof. Het tentamen bestaat uit open essayvragen. Het gebruik van woordenboeken (niet elektronisch) is toegestaan bij het maken van het tentamen. Bij een onvoldoende is er gelegenheid voor het maken van een herkansing.

Blackboard

Blackboard.

Literatuur

Tot de verplichte primaire literatuur horen poëzie van W. Bilderdijk, W. Kloos, H. Gorter. P. Van Ostaijen en M. Nijhoff en romans en verhalen van Hildebrand (N. Beets), Multatuli, L. Couperus en W.F. Hermans.
Verdere literatuur, zowel primair als secundair, wordt op het college bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis is verplicht. Instructie voor uSis is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Let op: de doelgroep van dit college is buitenlandse studenten met gevorderde kennis van het Nederlands.

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met
Naam docent(en): Prof. dr. O.J. Praamstra

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandkunde/Dutch Studies. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 527 2144. Het e-mail adres is osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Doelgroep: Buitenlandse studenten met gevorderde kennis van het Nederlands en belangstelling voor de Nederlandse letterkunde.