Prospectus

nl en

Introduction to Dutch History from 1800 on

Course
2015-2016

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In dit college wordt een overzicht gegeven van de geschiedenis van Nederland van 1780 tot heden. Er wordt daarbij aandacht geschonken aan de politieke, sociaal-economische, religieuze en culturele aspecten. De studenten bereiden zich voor door het bestuderen van literatuur over de stof die tijdens de colleges behandeld wordt. In het eerste college wordt de periode 1780 tot 1813 behandeld; in de volgende twee colleges de periode 1813 tot 1830; ook in twee colleges de periode 1830 tot 1870; in de volgende drie colleges de periode 1870 tot 1918; ook in drie colleges de periode 1918 tot 1965; en in de laatste twee colleges de periode 1965 tot heden.
Deze cursus sluit aan op de cursus Inleiding in de Nederlandse geschiedenis 1.

Leerdoelen

Kennis van de hoofdlijnen en belangrijkste gebeurtenissen en inzicht in de ontwikkelingsgang van de Nederlandse geschiedenis van 1780 tot heden. Ook worden de studenten geconfronteerd met verschillen in wetenschappelijke benaderingen, doordat in de colleges de stof van het handboek ook vanuit andere visies besproken wordt. Op die manier verwerven de studenten kennis van de grondbegrippen van de Nederlandse geschiedenis en het vermogen om kritisch om te gaan met historische bronnen.

Rooster

Het rooster is beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

  • totale studielast voor de cursus:140 uur

  • uren die aan het volgen van college worden besteed: 28 uur

  • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 112 uur (inclusief diagnostische toets en tentamen)

Toetsing

Na Blok III is er een diagnostische toets (proeftentamen). Na Blok IV is er een schriftelijk tentamen over de opgegeven literatuur en de op het college behandelde stof. Het tentamen bestaat uit open essayvragen. Het gebruik van woordenboeken (niet elektronisch) is toegestaan bij het maken van het tentamen. Bij een onvoldoende is er gelegenheid voor het maken van een herkansing.

Blackboard

Blackboard.

Literatuur

  • J.H.C. Blom en E. Lamberts [red.], Geschiedenis van de Nederlanden, vijfde herz. dr., Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker, 2014, p. 269-283, 298-310 en 381-451.

Aanmelden

Aanmelden via uSis is verplicht. Instructie voor uSis is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Let op: de doelgroep van dit college is buitenlandse studenten met gevorderde kennis van het Nederlands.

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met
Naam docent(en): Prof. dr. O.J. Praamstra

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandkunde/Dutch Studies. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 527 2144. Het e-mail adres is osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Doelgroep:
Buitenlandse studenten met gevorderde kennis van het Nederlands en belangstelling voor de geschiedenis van Nederland.