Prospectus

nl en

Vocabulary/Writing - Language Acquisition II

Course
2015-2016

Toegangseisen

Taalvaardigheid I: Schrijven 1B en Woordenschat 1B.
Of een gelijkwaardig niveau. Dit ter beoordeling van de docent.
Dit college is niet toegankelijk voor studenten met Nederlands als moedertaal.

Beschrijving

In het eerste jaar hebben studenten de meest frequente woorden van het Nederlands geleerd, maar het is nodig die woordenschat te vergroten. Met behulp van oefeningen bij Thematische woordenschat Nederlands voor anderstaligen wordt zowel de alledaagse als de academische woordenschat vergroot met ruim 1500 woorden.
Tijdens het semester schrijven de studenten vijf essays over woordenschat: bijvoorbeeld over Nederlandse woorden die je gek, of bijzonder of mooi vindt. Andere mogelijke onderwerpen: mythes over het leren van woorden, woordenboeken en leenwoorden. Deze onderwerpen worden in de colleges besproken.
Een deel van het college wordt besteed aan het bespreken van de essays: veelgemaakte fouten, tekstopbouw, etc. De essays worden nagekeken m.b.v. codes, waarmee de studenten zelf hun stukken moeten verbeteren.

Leerdoelen

In termen van het Europees Referentiekader wordt toegewerkt naar niveau B1/B2.
Uitbreiding van de woordenschat en kennis opdoen van diverse aspecten van woordenschat. Bovendien krijgen studenten inzicht in hun eigen fouten. Daarnaast verbeteren de studenten hun schrijfvaardigheid (tekstopbouw, schrijfstijl, etc.).

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Dutch Studies. (beschikbaar vanaf juni)

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

De totale studielast is 140 uur

  • colleges: 26 uur

  • toetsen en tentamens: 8 uur

  • woorden leren, college voorbereiden en huiswerkopdrachten maken: 106 uur

Toetsing

Woordenschat (50%): er zijn drie woordenschattentamens, die alledrie voldoende moeten zijn. Voor alle tentamens is een herkansing mogelijk.
Schrijven (50%): De vijf essays mogen niet meer dan 10% van het totaal aantal woorden aan fouten bevatten. Bovendien worden ze beoordeeld op opbouw en inhoud. Onvoldoende stukken worden in overleg met de docent herschreven en verbeterd.

De deelcijfers zijn alleen geldig in het studiejaar waarin ze zijn toegekend. Als het eindcijfer onvoldoende is, moet de student in het daaropvolgende jaar alle onderdelen opnieuw halen.

Blackboard

Bij deze cursus wordt Blackboard gebruikt.

Literatuur

Thematische woordenschat Nederlands voor anderstaligen. Bij voorkeur 4e druk, 2013. Verkrijgbaar via
Overig materiaal wordt beschikbaar gesteld via Blackboard.

Aanmelden

Aanmelden via uSis Bij problemen of vragen kunnen studenten contact opnemen met het secretariaat: tel. 071 527 2233 of mail: dutchstudies@hum.leidenuniv.nl

Contact

Studieadviseur I. Zagar: mail: i.zagar@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Doelgroep: Buitenlandse studenten met gevorderde kennis van de Nederlandse taal