Prospectus

nl en

Deutschland kulturwissenschaftlich

Course
2015-2016

Toegangseisen

Voor andere deelnemers dan BA-studenten Duitse taal en cultuur geldt dat zij over een adequate passieve kennis van het Duits moeten beschikken

Beschrijving

Dit college bespreekt aan de hand van concrete Fallbeispiele de manier waarop het huidige Duitsland met zichzelf omgaat (in nationale symbolen, publieke discussies, in film en literatuur) en welke instituties daarbij een rol spelen (b.v. politiek, wetenschap, media, kunst en literatuur). Daarbij komt regelmatig de historische achtergrond aan de orde en ook de vraag of er verschillen zijn tussen Oost- en West-Duitsland wat de behandelde onderwerpen betreft? Verder wordt ook de veranderende demografische constellatie van de Berliner Republik en de impact hiervan op het hedendaagse culturele leven daar belicht.

Aan de hand van opdrachten analyseert en presenteert de student de te bespreken fenomenen, gaat daarbij tevens steeds ook in op talige aspecten ervan. Bestudeerd worden daarnaast Duitstalige teksten die van bijzonder belang zijn voor de mediacultuur. Het doel is daarbij enerzijds erover na te denken in hoeverre datgene wat wij weten en ervaren door media wordt bepaald en of cultuur en media nog te scheiden zijn.

Onderdeel van deze cursus zijn de bijeenkomsten over Academische Vaardigheden (schriftelijke en mondelinge presentatievaardigheden) die worden verzorgd door het EAV

Leerdoelen

Studenten

  • beschikken over een globaal inzicht in en over kennis van de actuele Duitse herinneringscultuur en de historische achtergrond ervan;

  • zijn getraind in het hanteren van relevante analyse-aspecten en -instrumenten uit verschillende cultuurwetenschappelijk relevante disciplines;

  • zijn in staat de verworven kennis en opgedane inzichten mondeling en schriftelijk in het Duits weer te geven.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totaal aantal uren: 280 uur

  • Colleges: 13 × 2 = 26 uur

  • Bijeenkomsten Academische Vaardigheden (EAV): 6 × 2 = 12 uur

  • Collegevoorbereiding en beantwoorden van wekelijkse essayvragen: 13 × 8 = 104 uur

  • Schriftelijk werkstuk: 138 uur

Toetsing

Presentaties (20%), wekelijkse essayvragen (10%) en schriftelijk werkstuk (70%).
Herkansing via het schriftelijk werkstuk.

Blackboard

Er is een Blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.
Zie Blackboard.

Literatuur

Wordt via Blackboard ter beschikking gesteld

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Dr. J.M. Müller

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-5272 2237. mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.