Prospectus

nl en

Het moderne Italië (Cultuurkunde)

Course
2015-2016

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Na een kort overzicht van de Italiaanse geschiedenis van de 16e tot en met de 18e eeuw, zullen de belangrijkste historische ontwikkelingen besproken worden van de 19e en de 20e eeuw. Aan de orde komen onderwerpen als het Risorgimento, de Eerste Wereldoorlog, het Fascisme, de Tweede Wereldoorlog, het verzet en de wederopbouw. Met name zal worden ingegaan op de politieke, sociale en culturele veranderingen in het Italië vanaf 1945 tot heden. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan staatsinstellingen en staatsinrichting.

Leerdoelen

Het college heeft tot doel de studenten vertrouwd te maken met de belangrijkste aspecten van de Italiaanse geschiedenis van de 19de tot de eerste helft van de 20ste eeuw en van de hedendaagse Italiaanse maatschappij.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege en zelfstandige literatuurstudie

Studielast

  • Totale studielast:140 uur

  • Colleges: 14 uur

  • Zelfstudie: 124 uur

  • Toetsing: 2 uur

Toetsing

Tentamenrooster

Schriftelijk tentamen met open vragen
Herkansing: Schriftelijk tentamen met open vragen

Blackboard

Blackboard.

Literatuur

  • G. Holmes (edited by), The Oxford illustrated history of Italy, Oxford University press, 2001

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Contact

M.J. Otten Heijkant

Opmerkingen