Prospectus

nl en

Ecologie en Milieu

Course
2015-2016

Toegangseisen

Aanbevolen: Ecologie en Milieubiologie 1e jaar

Contact

Coordinator Ecologie: Dr. T.J. de Jong, t.j.de.jong@biology.leidenuniv.nl
Coordinator Milieu: Dr. C.J.M. Musters, musters@cml.leidenuniv.nl

Beschrijving

Inleiding in de populatiebiologie en evolutionaire ecologie van dieren, planten en micro-organismen. Kennismaking met benadering milieubiologie van onderzoek.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Kennismaking met theorie van populatiedynamica en evolutionaire ecologie, zowel van planten als dieren. Studenten moeten met POPTOOLS zelf problemen kunnen analyseren. Studenten lezen en evalueren, met enige hulp, zelf een Engelstalig leerboek.

Eindtermen:
Bekend met ecologische en milieubiologische theorie en modellen. Studenten kunnen modellen uit het boek zelf doorrekenen en verfijnen met POPTOOLS.

Rooster

Van 1 februari 2016 tot en met 26 februari 2016, voor detailrooster zie Blackboard.

Onderwijsvorm

Computerpracticum (4 middagen), hoorcollege, gestructureerd volgens een tekstboek, elk college illustreert een hoofdstuk maar kan dit ook aanvullen, boekhoofdstukken worden besproken in vragenuurtjes en via het discussieforum van Blackboard. Er is leestijd ingepland. Themadagen, bijv. beheer Oostvaardersplassen, Micro-organismen op de mens, Giftigheid Senecio, Excursie naar Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek in Wageningen.

Toetsing

Practicumopdracht inleveren, tentamen met open vragen, deelname in discussieforum Blackboard

Blackboard

Alle colleges staan op Blackboard

Literatuur

  • Verplicht boek: Smith TM Elements of Ecology, Global Edition with Mastering Biology. We gebruiken de nieuwste (negende) editie die uitkwam in mei 2015 (met een giraf op de voorkant!). Je kunt het boek+Mastering Biology kopen bij bol.com voor €84,99. De Mastering Biology geeft je toegang tot de Pearson website waar je multiple choice tests, filmpjes e.d. kunt bekijken en we zullen deze resources gebruiken tijdens de cursus.

  • alle colleges alleen op Blackboard

  • practicumhandleiding

  • Handleiding POPTOOLS.

Aanmelden

Via USIS en daarna enrollen in Blackboard

Opmerkingen

Een middag wordt besteed aan Biologie en Samenleving en er is een excursiedag ingepland.