Prospectus

nl en

Analyse 1

Course
2015-2016

Omschrijving
Dit college behandelt de beginselen van de differentiaal- en integraalrekening voor functies van een veranderlijke. Doel van het college is de studenten vertrouwd te maken met de basisconcepten van de theorie en hen daarbij aanknopingspunten te geven voor toepassingen in andere gebieden van de wiskunde en daarbuiten.

De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen: het limietbegrip, continuiteit en differentieerbaarheid; kromming van de grafiek; lineaire benaderingen van functies; Taylorpolynomen voor functies van een variabele; de ordesymbolen van Landau (grote-O notatie); reele machtreeksen; convergentiecriteria voor machtreeksen; differentiatie en integratie van machtreeksen; integratie van functies van een veranderlijke; hoofdstelling van de integraalrekening; substitutieregel; partiele integratie; oneigenlijke integralen; bepalen van primitieven.

Werkvorm
Vier uur geintegreerd hoor-/werkcollege

Verplichte literatuur
Calculus – A Complete Course (8th edition) by Robert A. Adams and Christopher Essex, Pearson Education, 2013.

Er is ook een combinatie van dit boek mogelijk met een softwarelicentie. Deze is aanzienlijk duurder en NIET nodig.

Rooster
Rooster
Wiskunde rooster

Tentamen
Schriftelijk tentamen, tussentoets plus verplichte thuisopdrachten

Extra informatie
Ouderjaarsstudenten moeten opnieuw de thuisopdrachten van dit semester maken en inleveren! Deze opdrachten komen wekelijks beschikbaar in Blackboard

Vakcode TUD
TW1040

Links
Blackboard UL

Blackboard TUD