Prospectus

nl en

Mentoraat Chinastudies: academisch schrijven

Course
2014-2015

Toegangseisen

De mentoraatbijeenkomsten zijn een verplicht onderdeel van de propedeuse.

Beschrijving

Binnen deze cursus worden instructie en begeleiding aangeboden in:

  • academisch schrijven

  • basis onderzoeksvaardigheden

Leerdoelen

Studenten zullen vaardigheden ontwikkelen op het gebied van:

  • het toepassen van de formele richtlijnen voor academisch schrijven en het gebruiken van wetenschappelijk Nederlands;

  • het formuleren van een onderzoeksvraag en het opzetten van een klein onderzoek.

Rooster

Zie automatisch rooster.
De bijeenkomsten zijn tweewekelijks, 3 keer in blok 3. Informatie over het programma en het rooster wordt beschikbaar gemaakt via Blackboard.

Onderwijsvorm

Interactieve hoorcolleges

Studielast

  • Geen studiepunten (= 0 EC)

  • 3 tweewekelijkse bijeenkomsten van 2 u. = 6 u.

Toetsing

Verplichte aanwezigheid en actieve deelname

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor de berichtgeving, algemene cursusinformatie, cursusmateriaal, uitgebreide roosterinformatie, etc.

Literatuur

n.v.t.

Aanmelden

Inschrijving via uSis.
Studenten worden aan het begin van het academisch jaar door de studiecoördinator in mentorgroepen ingedeeld.

Contact